Izložba u GKC – fotografija autorke Vesne Živanović nastalim u toku realizacije projekta „Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva“.

Kada je reč o ženama potencijali su gotovo neiscrpni, a izazovi mnogobrojni, kazala je na otvaranju izložbe pomoćnica gradonačelnice Užica i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Mirjana Radivojčević.

– Da bi se raspoloživi kapaciteti mogli racionalno iskoristiti, a izazovi prevazići, uočićete i u samoj izložbenoj postavci gde se vidi put razvoja koji su neke žene uspešno savladale i svoj biznis sa nivoa preduzetništva podigle na nivo mikro i malih preduzeća. One su dokaz da je to moguće, a izložba autorke Vesne Živanović jedan je od načina da promovišemo žensko preduzetništvo i podstaknemo naše sugrađanke da se bore za realizaciju svojih poslovnih ideja, – rekla je Radivojčević, uz napomenu da očekuje da ubuduće bude više žena u preduzetništvu, bez obzira na brojne prepreke na koje nailaze.


Autorka izložbe Vesna Živanović podsetila je da je izložba, nastala sa idejom da se pokažu i potencijali preduzetnica, ali i izazovi sa kojima se one suočavaju, a da je cilj izložbe da se promoviše žensko preduzetništvo i da se podstaknu Užičanke da realizuju svoje poslovne ideje.

Sa izložbe Vesne Živanović u GKC (Foto: Grad Užice)

U Javnoj debati “Potencijali i izazovi žena preduzetnica u razvoju lokalne ekonomije”, čulo se da su osnovni problemi što žene, a posebno žene preduzetnice nemaju u našem društvu ravnopravan položaj i nisu dovoljno uključene u lokalne razvojne procese. Ključni problem je kako su istakle učesnice ekonomska nejednakost muškaraca i žena i nedovoljna iskorišćenost ženskih resursa.

Iz navedenih razloga Grad Užice je realizovao program “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti faza 2”, kao deo projekta “Lokalni mehanizmi za žensko preduzetništvo”, čiji je osnovni cilj podizanje nivoa znanja preduzetnica i onih koje se spremaju da to budu.

Održane su četiri jednodnevne radionice, dve na temu fondova za pokretanje sopstvenog biznisa i dve na temu pokretanja biznisa u ruralnim sredinama. U realizaciju je bilo uključeno oko 60 žena od kojih neke već imaju svoj biznis i žele da ga unaprede, a neke se tek spremaju da ostvare svoje poslovne ideje.

Održani su i sastanci predstavnika lokalnog Saveta za privredu, donosilaca odluka i preduzetnica a ceo projekat pratila je medijska promocija.

Izložba se može videti u GKC (Foto: N.Tošić/UžiceMedia)

 

Aktuelni podaci o kovidu za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -