U Gradskoj galeri u Užicu otvorena je izložba slika pod nazivom „Fantastičnih 6“ koju čine radovi poznatih srpskih slikara, Željka Đurovića, Zorana Velimanovića, Milana Tucovića, Sergeja Aparina,Vladimira Dunjića i preminulog,  Željka Tonšića.

Na otvaranju izložbe u Užicu nije bio samo Sergej Aparina, a u ime svog oca Željka došao je sin Miloš Tonšić.

Izložba je prošle jeseni otvorena u Beogradu  u „Kući Legata“ i doživela je fantastičan uspeh, jer ju je za nepune tri sedmice videlo više od šest hiljada posetilaca. Veliku pažnju izložba je izazvala u maju i u Kragujevcu, a i Gradska galerija u Užicu bez obzira na kišu i sportski dan, okupila je brojne ljubitelje likovne umetnosti.

Maja Živanović, likovni kritičar koja dve decenije prati  razvoj  metafizičke, nadrealne i fantastične umetnosti u Srbiji, autor je serijala „Portret umetnika“ emitovan na RTV Studio B i emisije „Skice“, jedinog TV magazina i koji se bavi savremenom likovnom umetnošću, otvorila je izložbu, a u katalogu je napisala:

„U pitanju su prepoznatljivi, renomirani umetnici, različitih godina, nagrađivani i priznati od stručne javnosti – a izgrađenih sopstvenih poetika i specifičnih stremljenja. Stilsko-poetski pluralizam grupe stvaralaca „Fantastičnih 6“ može da se prati kroz umetničke izraze koji osciliraju od realizma i metafizičkog, do nadrealnog i fantastičnog.

To su petorica savremenika, predstavnika srednje generacije srpskih slikara – Željko Đurović, Zoran Velimanović, Milan Tucović, Sergej Aparin,Vladimir Dunjić, i jedan koji nije više među nama – Željko Tonšić.

Ono što je spona u njihovim raznolikim, a opet sličnim poetikama, je pulsirajuća snaga vizuelnog identiteta koju nosi pseudostvarnost i fantastika.Taj vanvremenski pristup slikanju može da se čita kroz realne prizore, ali i kroz imaginarna putovanja ovih autora…

Počivajući na tradicionalizmu, u kome je crtež osnovni postulat, stvaralaštvo svakoga od predstavljenih slikara budi znatiželju u posmatraču – bilo da su u pitanju izmešteni prizori, žanr scene metafizičkog pristupa, drugačije viđenje istorijskih i realnih ličnosti, kao i životinja, ali i bića bez identiteta, kao i izmaštane kompozicije, snoviđenja, mitološke predstave i nesvakidašnji imaginarijumi i bestijarijumi.

Ideja za nastanak projekta „Fantastičnih 6“ leži u činjenici da je kontinuitet nasleđa figurativne, samim tim i fantastične likovne umetnosti u Srbiji, više nego primetan u poslednjih 50 godina.

Ali, uprkos evidentnom postojanju pojedinaca koji se samostalno usavršavaju i pritom su nagrađivani, shvatila sam da je medijska, a i pažnja likovne javnosti više bila usmerena ka nekim drugim pravcima i likovnim medijima. Dve decenije sam pratila razvoj metafizičke, nadrealne i fantastične umetnosti kroz televizijske emisije i različite vidove predstavljanja tih umetnika na RTV Studio B… Stoga je ovaj projekat, sada dostupan i publici širom Srbije, logičan sled mog istraživanja u tom polju likovne umetnosti.

Na osnovu ove raznorodne izložbe, moguće je da se na specifičan način sagleda trenutna slika fantastičnog i metafizičkog stvaralaštva u srpskoj umetnosti danas i tako postave temelji za neka buduća istraživanja i postavke. Izložba treba da deluje na buduće generacije umetnika i ljubitelja metavremenskog i fantastičnog.“

- Advertisement -