Istraživanje ima za cilj unapređenje lokalne politike, najpre u liniji sa nacionalnom politikom za mlade, i na nacionalnom nivou. Usklađuju se sa EU, zato je urađena strategija 2023-2030, iako stara još uvek nije istekla. Istraživanje se sprovodi pored Srbije u Nemačkoj, Poljskoj i Finskoj.

U okviru istraživanja o stanju omladinske politike i potrebama mladih iz Užica i Požege, Udruženje „Narodni parlament“ je tokom maja 2023. godine organizovalo fokus grupe, čiji su učesnici bili mladi iz ovih gradova.

Fokus grupa je inače istraživačka tehnika koja po svojoj metodologiji rada odgovara grupnom intervjuu sa šest do najviše deset učesnika, sličnih demografskih karakteristika, iskustava i potreba.

Svrha ovakvog istraživanja je da se dobiju dublji uvidi u stavove, mišljenja i iskustva određene grupe ljudi o određenoj temi. U ovom slučaju, tema je bila „Istraživanje položaja i potreba mladih“, koju smo podelili na grupe pitanja iz oblasti: informisanje mladih, volonterizam i učešće u donošenju odluka, mladi u zaštiti životne sredine, formalno i neformalno obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, bezbednost, socijalna politika, kultura i slobodno vreme.

Nakon trosatnog i prilično dinamičnog intervjua, došli smo do informacija u vezi percepcije trenutnog stanja omladinske politike i potrebama mladih iz Užica i Požege. Učesnici su na kraju dobili zahvalnice za aktivno učešće, konstruktivnost i posvećenost u radu fokus grupe, navodi za UžiceMedia Andrijana Mitrović, koja je razgovarala sa mladima iz Užica i Požege.

Andrijana Mitrović na fokus grupi u Užicu (Foto: Nada Tošić UžiceMedia)

Informacije i predloge dobijene od mladih tokom fokus grupa će istraživači Narodnog parlamenta uskoro predstaviti u jednoj publikaciji, koja će biti dopunjena i nalazima iz drugog dela istraživanja – tzv. „desk“ istraživanja, koje se zasniva na analizi javno dostupnih informacija o lokalnoj politici za mlade iz Užica i Požege.

Mitrović navodi da će publikacija tokom narednih meseci biti prezentovana i promovisana donosiocima odluka iz lokalnih samouprava Užica i Požege, kao i njihovoj široj javnosti, medijima, udruženjima,obrazovnim i drugim institucijama.

„Čitava dinamika je osmišljena sa namerom da se informiše javnost o potrebama i mišljenjima mladih, ali i da se utiče na nosioce javnih funkcija na lokalnom nivou da omoguće izradu, usvajanje i adekvatnu implementaciju lokalnih strategija za mlade, kao i Strategije za mlade u Republici Srbiji (2023 -2030).

Dodatno, cilj nam je još i da se lokalno obezbede i druge mere podrške mladima iz pomenutih mesta (na primer, kontinuiran rad omladinskih klubova i sličnih resursa za mlade gde bi oni mogli učestvovati u raznim obukama, volonterskim aktivnostima, kreativnim radionicama i sl)“, – ističe Andrijana Mitrović.

Aktivnost se sprovodi uz podršku Kancelarije za mlade Grada Užica i Sportsko-kulturnog centra Požege, a u okviru omladinskog neprofitnog projekta „Policing the policies – grassroots advocacy initiative for EU-level aligned and inclusive local youth strategies“ koji realizuju četiri partnerska udruženja iz različitih zemalja: Udruženje „Narodni parlament“ Srbija, Field of dialogue Foundation Poljska, Crisis simulation for peace (CRISP) Nemačka i Association of cultural heritage education Finska.

Projekat je zapravo inicijativa „European Youth Together“ u okviru programa Erasmus+ za period 2021-2027, a sprovodi se od 1. februara 2022. godine do 31. januara 2024. godine.

Pogledajete i zanimljiv i informativan tekst o putovanjima i razmenama za mlade, zatim, jedan koji govori o novinarskoj školi u organizaciji užičke Kancelarija za mlade i UžiceMedia.

Kao i tekstove UžiceMedia u kategoriji mediji/reportaže.

- Advertisement -