Prema rezultatima istraživanja Coca-Cola HBC, Telenor i Naftna industrija Srbije vodeća je trojka među najpoželjnijim poslodavcima u našoj zemlji. Istraživanje portala Poslovi Infostud sprovedeno je u periodu januar-mart 2018, a u kojem je učestvovalo 10.157 ispitanika.
U deset najbolje ocenjenih kompanija našli su se i Nordeus iz Beograda, Microsoft Software, Philip Morris Services, Telekom Srbija, EPS, LIDL i Robert Bosch.
Kako se navodi u saopštenju Infostuda, došlo je do izmena na listi 20 najbolje ocenjenih kompanija u odnosu na 2016. godinu, s obzirom na to da su ove godine među najpoželjnijima dva javna preduzeća, dok nema nijedne banke.
Ispitanicima su kod poslodaca najbitniji dobri međuljudski odnosi i radnu atmosfera što je navelo čak njih 76% u odnosu na 66% pre dve godine.
Na drugom mestu je tretman zaposlenih od strane menadžmenta, dok se visina plate, odnosno materijalni razlozi, nalaze na trećem mestu.
Na popularnosti sve više dobijaju privatne kompanije koje su u stranom vlasništvu jer ih je ove godine gotovo polovina ispitanika označilo kao najpoželjnije za rad. Ovo je skok u odnosu na 2016. kada se za njih odlučilo 39% anketiranih.
U državnim firmama bi radilo oko petine ispitanika, što je pad u odnosu na pre dve godine kada su one bile prvi izbor za 27% kandidata.
Beleži se i smanjeno interesovanje za rad u privatnim kompanijama u domaćem vlasništu

Sa jednog od ranijih prijema privrednika Užica

za koje se 2016. odlučilo oko 17%, a ove godine skoro 14% anketiranih.
Ovi rezultati predstavljaju značajnu promenu u odnosu na 2012. godinu, kada se u sličnom istraživanju većina učesnika opredelila za rad u državnim kompanijama (skoro dve petine), a svega 27% je biralo privatnu kompaniju sa pretežno stranim kapitalom.
Pre dve godine prosečna očekivana plata je bila 72.366 dinara a ove godine željena prosečna zarada iznosi 80.000. To je donekle i očekivano, imajući u vidu zvanične podatke, koji takođe beleže rast prosečne neto zarade u državi (u 2018. godini 50.048 dinara, pre dve godine – 46.097 dinara), navodi portal.
I ove godine, žene priželjkuju primetno nižu platu kod najpoželjnijeg poslodavaca, oko 70.000 dinara u poređenju s muškarcima, čija očekivana plata iznosi oko 88.800 dinara.
Kada se ovi podaci ukrste sa stručnom spremom, kandidati sa završenim postdiplomskim
studijama u proseku očekuju platu preko 100 hiljada dinara, a oni sa osnovnom školom duplo niže, oko 47 hiljada dinara. Ispitanici sa završenom srednjom školom (koji predstavljaju najveći procenat radno sposobnog stanovništva) očekuju zaradu od 58.000 dinara.
Istraživanje je takođe pokazalo da četiri od pet ispitanika razmišljaju o promeni trenutnog poslodavca, a tek svakom petom to nije na pameti.
U odnosu na 2016. godinu, porastao je broj onih koji žele da menjaju posao, sa 73 na 81%.
Na promenu posla su najspremniji zaposleni koji kod istog poslodavca rade od pet do 10 godina. Oni koji za istog poslodavca rade manje od godinu dana, najređe razmišljaju o drugom poslu.
Isto tako, zaposleni u firmama u državnom vlasništvu u čak 85% slučajeva razmišalju o novom poslu, dok je znatno manje onih iz privatnih kompanija u stranom vlasništvu koji su na ovaj korak spremi – oko 65%.

Naslovna fotografija: Pogon Jasmila iz Arilja, jedne od najuspšnijih firmi užičkog kraja

- Advertisement -