Nova akademska godina počela je prijemom za brucoše i podelom indeksa na Pedagoški fakultetu  i Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija u Užicu. Na Pedagoški fakultet upisana je 27. generacija učitelja, 15.vaspitača i prva trenera u sportu.

Prof.dr Snežana Marinković, dekan Pedagoškog fakulteta Užice

– Prijem nove generacije studenata predstavlja jedan od najsvečanijih dana na našem Fakultetu. Vi ste generacija koja će se obrazovati po novim studijskim programima- poručila je prof.dr Snežana Marinković, dekan Pedagoškog fakulteta Užice.

Novi akreditovani studijski program Trener u sportu usmeren je ka sticanju operativnih znanja i velikim mogućnostima zaposlenja. A reakreditovani su i inovirani postojeći studijski programi osnovnih i master akademskih studija za učitelje.

Prof.dr Miomir Milinković, v.d predsednika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija

Na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija sa sedištem u Užicu na devet studijskih programa obrazovaće se oko 250 studenata.

– Ovo je važan dan za studente, profesore, Grad Užice i region jer je ovo prva generacija koja će poneti diplome ove Akademije.Koreni ove Akademije imaju tradiciju u obrazovanju u Užicu od 1971. godine kada je osnovana Viša a zatim i Visoka škola strukovnih studija sa akreditovanim studijskim programima-rekao je prof.dr Miomir Milinković, v.d predsednika Akademije.

Dr Milovan Milivojević, koordinator nastave odseka u Užicu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija

Dr Milovan Milivojević, koordinator za nastavu odseka Akademije u Užicu naveo je -da prva generacija studenata čini nas ponosnim jer sa odsekom u Valjevu možemo u budućnosti predstavljati put ka akademskom obrazovanju.

Akademija otvara i nove mogućnosti u obrazovanju kroz evropske projekte i mobilnost studenata i nastavnika.

- Advertisement -