Prof. dr Vidan Nikolić, filolog, univerzitetski profesor, književnik i vajar, rođen je 1947. godine u Zaovinama kod Bajine Bašte. U rodnom selu završio je osnovnu, a u Bajinoj Bašti srednju školu.

Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1977. godine, magistrirao 1981. godine, dok je 1991. odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Govor moravičkog kraja.

Radio je kao profesor u Obrazovnom centru „Josif Pančić“ u Bajinoj Bašti, na Pedagoškoj akademiji (od 1984. godine), a potom na Učiteljskom fakultetu u Užicu (od 1994. godine), prošavši kroz sva nastavnička zvanja za užu naučnu oblast Srpski jezik. Kao gostujući profesor radio je na Filozofskom fakultetu na Palama i na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

Prof. dr Vidan Nikolić autor je istaknutih naučnih monografija iz oblasti dijalektologije, stilistike, leksikologije i onomastike srpskog jezika, kao i brojnih naučnih radova objavljenih u prestižnim nacionalnim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima.

Bio je učesnik velikog broja naučnih projekata u zemlji i u inostranstvu.

Istrajan i studiozan, profesor Nikolić je bio veoma angažovan u kulturnom životu Užica i čitavog užičkog kraja. Priredio je veći broj knjiga iz zavičajne kulturne istorije, sačuvavši mnoge istaknute ličnosti od zaborava.

Pored naučnih i stručnih knjiga i radova, prof. dr Vidan Nikolić objavio je nekoliko značajnih romana: Vrata greha, Senka despotice (Prokleta Jerina) i Prijezda i Jelica, te knjiga pripovedaka Kamen posinak i Ukleti izvori, za koje je nagrađivan više puta. Roman Senka despotice, publikovan 1999. godine, ušao je u najuži izbor za Ninovu nagradu.

Uspešno se bavio izradom skultpura u drvetu i kamenu, koje je predstavio na nekoliko pojedinačnih i kolektivnih izložbi u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Slovačkoj, Rumuniji i Mađarskoj.

Prof. dr Vidan Nikolić biće sahranjen 5. aprila 2024. godine, na groblju Vlaovac u Sevojnu.

Prof. dr Ljiljana Kostić

- Advertisement -