Međunarodna federacija novinara (International Federation of Journalists – IFJ) sastavila je anketu za onlajn monitoring maltretiranja novinarki.

IFJ poziva novinare muškarce i žene širom sveta da učešćem u kratkoj onlajn anketi pomognu da se proceni obim problema nasilja nad ženama u novinarstvu.

Anketa je anonimna i svi odgovori su poverljivi.

Rezultati istraživanja biće objavljeni 23. novembra, uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. novembar).

 

Za popunjavanje ankete potrebno je samo pet minuta a možete je popuniti ovde.

Međunarodna federacija novinara zahvaljuje svim učesnicima.

- Advertisement -