Gradsko veće odlučilo da se od 19. juna do 4. jula podignu ustave na Gradskoj brani i ispusti voda kako bi se izveli hitni radovi na rekonstrukciji i dogradnji Male hidroelektrane „Pod gradom“. Ova mala hidroelektrana biće rekonstruisana od strane EPS-a u skladu sa zahtevima Zavoda za zaštitu spomenika kulture i, istovremeno, biće dograđen još jedan agregat, pa će po završetku radova biti stalno u elektro sistemu i postaće još atraktivnija turistička destinacija.

Članovi Veća izabrali su Mariju Trmčić Bogojević, članicu Gradskog veća, za novu predsednicu Komisije za davanje mišljenja o nazivima ulica i trgova i predložili odbornika Slobodana Kuzmanovića za člana Komisije za rešavanje po pritužbama zbog povrede prava nezakonitim ili nepravilnim postupanjem komunalnog policajca.

Na ovoj sednici, prihvaćena je molba Srpske pravoslavne crkve za umanjenje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju novog pravoslavnog hrama u Krčagovu. Predlog Veća je, da za izgradnju Crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Krčagovu, umanjenje doprinosa bude 99,99%.

- Advertisement -