Uvećanje sredstava budžeta projektovano je na osnovu viška prihoda prenetih iz prošle godine i na osnovu analize dosadašnjeg ostvarivanja prihoda budžeta. Najveći deo sredstava rebalansa upotrebiće se za investicije u nove infrastrukturne poslove, puteve i projekat Starog120. sednica Gradskog veća: Predlog da se užički budžet uveća za 63,7 miliona dinara

Užice, 13. jun: Predlogom rebalansa, užički budžet bio bi uvećan za 63,7 miliona dinara i posle izmena on bi iznosio tri milijarde i tri miliona dinara.  Uvećanje sredstava budžeta projektovano je na osnovu viška prihoda prenetih iz prošle godine i na osnovu analize dosadašnjeg ostvarivanja prihoda budžeta. Najveći deo sredstava rebalansa upotrebiće se za investicije u nove infrastrukturne poslove, puteve i projekat Starog grada, a zatim i u dodatne radove na osnovnim i srednjim školama i ustanovama.

Na ovoj sednici, članovi Veća usvojili su rešenje kojim se preduzimaju aktivnosti na pokretanju projekta javno-privatnog partnerstva, bez elemenata koncesije, u oblasti gradskog prevoza i utvrdili predlog odluke kojom bi se osnovao Gradski centar za usluge socijalne zaštite.

Izglasan je i predlog odluke gde se fudbalskom klubu daje saglasnost da upotrebi ime grada i da ono može da glasi „Sloboda Užice“.

 grada, a zatim i u dodatne radove na osnovnim i srednjim školama i ustanovama.

Na ovoj sednici, članovi Veća usvojili su rešenje kojim se preduzimaju aktivnosti na pokretanju projekta javno-privatnog partnerstva, bez elemenata koncesije, u oblasti gradskog prevoza i utvrdili predlog odluke kojom bi se osnovao Gradski centar za usluge socijalne zaštite.

Izglasan je i predlog odluke gde se fudbalskom klubu daje saglasnost da upotrebi ime grada i da ono može da glasi „Sloboda Užice“.

Sednica Skupštine Grada Užica biće održana 21. juna, odbornici će razmatrati više tačaka dnevnog reda:

1.         PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA ZBOG PODNETE OSTAVKE

2.         PREDLOG ODLUKE O POSTAVLjENjU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA

3.         PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA UŽICA ZA 2019.GODINU (Rebalans 1)

4.         PREDLOG ODLUKE O IZMENI KADROVSKOG PLANA GRADSKIH UPRAVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA, SLUŽBE BUDžETSKE INSPEKCIJE I SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA UŽICA ZA 2019. GODINU

5.         PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU GRADSKOG CENTRA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE

6.         IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “BIOKTOŠ“ UŽICE ZA 2018. GODINU

7.         PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KREDITNO ZADUŽENjE JKP “BIOKTOŠ UŽICE

8.         IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “VODOVOD“ UŽICE ZA 2018. GODINU

9.         IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “GRADSKA TOPLANA UŽICE“ UŽICE ZA 2018. GODINU

10.       IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “NISKOGRADNjA“ UŽICE ZA 2018.GODINU

11.       IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “DUBOKO“ UŽICE ZA 2018. GODINU

12.       IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP “UŽICE RAZVOJ“ UŽICE ZA 2018. GODINU

13.       IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP “STAN“ UŽICE ZA 2018. GODINU

14.       IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP “VELIKI PARK“ UŽICE ZA 2018. GODINU

15.       IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP “AERODROM PONIKVE“ UŽICE ZA 2018.GODINU

16.       PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA UŽICA

- Advertisement -