Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog odluke o završnom računu gradskog budžeta za prošlu godinu. Zajedno sa prenetim sredstvima, budžet je u 2017. godini prihodovao 2,9 milijardi dinara tako da je ostvaren suficit od 229 miliona dinara jer su, uz korekciju, ukupni rashodi iznosili 2,6 milijardi dinara. Podaci i rezultati iz završnog računa pokazuju da je budžet za prošlu godinu realno planiran, da se domaćinski upravljalo rashodima i prihodima, te da je, pored tekuće likvidnosti, ostvaren i značajan suficit budžeta.

Veće je prihvatilo izveštaje o radu u prošloj godini Turističke organizacije Užice, Turističke organizacije regija Zapadna Srbija i Ustanove dečije odmaralište „Zlatibor“.

Ana Urošević, dipl. ekonomista predložena je za direktora Centra za socijalni rad Užice, a saglasnosti su date na Statut Predškolske ustanove „Užice“ i na utvrđivanje visine i korišćenje sredstava za održavanje zajedničkih delova zgrada.

Članovi Veća usvojili su rešenja o cenovniku usluga za gradsku upravu a odnose se na održavanje zelenih površina i javne higijene, kao i troškovnik transporta uginulih životinja za koja sredstva obezbeđuje grad.

Odlučeno je da se sa 300.000 dinara pomogne obnova Hrama uspenja Presvete Bogorodice u Drežniku, a sa milion dinara izvođenje radova na Hramu pokrova Presvete Bogorodice u Krčagovu.

Foto: Informativna služba Grada Užica

- Advertisement -