Članovi Veća doneli su rešenje po kome će se dodeliti jednokratna novčana pomoć vlasnicima stanova u Turici a koji su oštećeni u nedavnom požaru. Petoro vlasnika stanova dobiće pomoć od po 40.000 dinara kao prvu meru koja ima za cilj ublažavanje posledica štete koje su ovi ljudi pretrpeli zbog nedeljnog požara.
Saglasnost je data na izmene programa poslovanja Vodovoda i Bioktoša, na Statut Narodne biblioteke, kao i na izveštaje o radu u prošloj godini gradskih ustanova, Narodnog muzeja, Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Narodnog pozorišta, Narodne biblioteke, Gradskog kulturnog centra i Istorijskog arhiva.
Prihvaćeni su i izveštaji o stanju životne sredine za 2017. godinu i o realizaciji Programa za zaštitu i unapređenje životne sredine, Projekat sabraćajne signalizacije, predlog odluke kojom se usvaja Akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period do 2020. godine.
Usvojene su izmene cenovnika Bioktoša i to u delu parkiranja u Javnoj garaži za fizička lica gde je izvršeno umanjenje postojeće cene za 30%. Tako sada mesec dana parkiranja u Javnoj garaži košta 4.000 umesto dosadašnjih 5.750 dinara, dok će oni koji se odluče za tromesečni najam plaćati 10.500 dinara umesto 14.750.
Istovremeno, Bioktoš je dobio saglasnost da uzme kredit od 27 miliona dinara. Kredit je namenjen kupovini dva kamiona, autosmećara i kamiona kipera sa dizalicom.
Zbog prelaska na drugu funkciju, načelnika Zlatiborskog okruga, Boban Perišić je razrešen vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Užice, dok je Slavica Stefanović, diplomirani ekonomista predložena za direktora Narodnog muzeja.
Gradsko veće donelo je rešenje kojim su određeni vrednosti koeficijenata jedinice lokalne samouprave koje se koriste za utvrđivanje mesečnog iznosa minimalnih troškova održavanja zgrada i za utvrđivanje iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika. U stambenoj oblasti, u istom slučaju kada je prinudno postavljen profesionalni upravnik, doneseno je i rešenje koje je odredilo minimalni mesečni iznos troškova investicionog i tekućeg održavanja zgrada i iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova.
Izvor: Grad Užice

- Advertisement -