Molbu eparhije-raško prizrenske prihvatilo je užičko Gradsko veće i donelo odluku da sa 300.000 dinara pomogne narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji.

Na sednici je usvojen cenovnik koji se odnosi na usluge koje pruža JKP „Bioktoš“ za deponovanje komunalnog otpada na teritoriji grada Užica koje je grad već odobrio JKP „Duboko“.

Sa jedne od ranijih sednica Gradskog veća (Foto: Grad Užice)

Promenjen je i program postavljanja komunalne opreme za prikupljanje komunalnog otpada u delu koji se odnosi na lokacije devet kontejnera, sedam u gradskoj opštini Sevojno i dva u gradu.

Veće je dalo saglasnost na pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Užice.

- Advertisement -