Prihvaćen je izveštaj o realizaciji prošlogodišnjeg, III međunarodnog festivala voćnih rakija „Žestival“ i donesena odluka da se „Žestival“, od ove godine, definiše kao Međunarodni festival prirode i tradicije.
Pokrenut je postuk za davanje u zakup parking prostora u ulici Mihajla Pupina radi izgradnje fast garaže i imenovana Komisija koja će sprovesti postupak davanja u zakup ovog parking prostora.
Veće je odlučilo da sa 300.000 dinara pomogne narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji, i utvrdilo predlog Programa usmerenog na podršku sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Užica u ovoj godini.
Prihvaćeni su godišnji izveštaji o radu gradskih uprava i usvojena rešenja kojim se određuju sredstva za finansiranje projekata i programa organizacija civilnog društva i projekata za omladinu u 2018. godini. Za projekte na ova dva konkursa ukupno je raspoređeno 4,2 miliona dinara i to 3,2 miliona dinara za 35 projekata i programa organizacija civilnog društva, dok će se sa milion dinara finansirati 18 projekata namenjenih omladini.

FOTO: Informativna služba Grada Užica

- Advertisement -