Prema utvrđenom predlogu rebalansa, budžet grada Užica biće uvećan za 188 miliona dinara tako da će ukupna planska strana prihoda, po svim osnovama, iznositi 3.541.153.251 dinara.

Više prihoda ostvareno je od poreza na dohodak i na imovinu i od transfera iz Republike. Rebalansom će se izvršiti i preraspodela budžetskih pozicija po potrebama i zahtevima, kao i sa dinamikom ostvarivanja aproprijacija.

Sa većim iznosima sredstava radiće se na poslovima u oblasti infrastrukture i to na putnoj i vodovodnoj mreži, kišnoj kanalizaciji, javnoj rasveti. Pred članovima Veća bili su i izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta za prošlu godinu i izmena programa poslovanja „Užice razvoja“.

Predlog je da se Mala sportska hala u Krčagovu i Arheološki muzej na otvorenom u Staparima daju na upravljanje i korišćenje javnom preduzeću „Veliki park“, odnosno Turističkoj organizaciji Užice.

Prihvaćeni su Program za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period od 2021. do 2023. godine i izmene odluke kojom su utvrđeni nazivi ulica i drugih delova naseljenih mesta.

Trg partizana u Užicu (Foto: Iz arhive Užicemedia)

Hroniku kovid – 19 tokom juna možete pogledati na Užicemedia.

Hroniku kovid – 19 tokom maja možete videti na UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -