Gradski štab za vanredne situacije na sednici održanoj danas, 13. maja, navodi da se aktivnosti na gašenju požara na deponiji RC „Duboko“ odvijaju u skladu sa utvrđenim planovima i prema utvrđenoj dinamici.

Ono što je novina u odnosu na prethodni dan jeste da je preduzetim merama, efikasnom upotrebom pene za gašenje i naporima vatrogasasca spasilaca, u većoj meri smanjena opožarena površina, što je za posledicu imalo smanjenje količine dima.

Prema informacijama Zavoda za javno zdravlje Užice, konstatovano je da je u ranim jutarnjim časovima bilo oscilacija u kvalitetu vazduha, pre svega zbog vremenskih uslova i pojačanog vetra, ali su izmerene srednje vrednosti i dalje u dozvoljenim granicama.

Sve informacije o stanju kvaliteta vazduha građani mogu dobiti putem sajta Zavoda za javno zdravlje Užice, Agencije za zaštitu životne sredine, kao i na sajtu grada Užica.

Gradski štab za vanredne situacije doneo je sledeće zaključke:

  • Nastaviti sa svim planiranim aktivnostima, uz poštovanje mera bezbednosti radi zaštite lica koja su angažovana na gašenju požara.
  • Nastaviti sa svakodnevnom koordinacijom svih angažovanih subjekata na gašenju požara i odmah po uočavanju potencijalnog problema obavestiti nadležne službe kako bi se isti blagovremeno rešio.
  • U Stručno-operativni tim neophodno je uključiti po jednog predstavnika svakog osnivača RC „Duboko“ radi neposredne koordinacije i komunikacije u sprovođenju potrebnih mera na gašenju požara i razmene neophodnih informacija o stanju i potrebama, navodi u saopštenju Gradski štab za vanredne situacije, čiji je komandant gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević.
Sa jedne od sednica Gradskog štaba za vanredne situacije (Foto: Grad Užice)

Podsećamo, požar na užičkoj deponiji počeo je 5. maja 2024. godine, prethodni je bio tokom marta, oglasilo se Ministarstvo zaštite životne sredine i navode, da se ubrzano radi na rešavanju ovog višedecenijskog problema, koji je jedan od najkompleksnijih i najzahtevnijih, kako bi se mogućnost izbijanja požara i zagađenja svela na minimum. 

Pogledajte i druge tekstove iz ekologijeputopise i reportaže sa stranice Užicemedia.

- Advertisement -