„Nalazimo se u periodu kada je epidemija COVID 19 na svom vrhuncu koji će, prema izjavama stručnjaka, trajati narednih desetak dana.  Realna je opasnost od pojave povećanog broj slučajeva oboljevanja. Građane grada Užica ne treba da zavara relativno mali broj slučajeva,  pošto se situacija uvek može u vrlo kratkom vremenu promeniti.

Od najvećeg je značaja da se u narednim danima strogo pridržavamo mera koje je država propisala. Apelujemo na sve građane da svoje kretanje i boravak na otvorenom prostoru svedu na najmanju moguću meru, da izbegavaju okupljanja kako na javnom mestu tako i u svojim domovima i poštuju propisano rastojanje kada stoje u redu u prodavnici i drugim javnim objektima. Apelujemo na građane da se pridržavaju mera lične zaštite, da nose masku i rukavice uvek kad postoji i najmanja šansa da mogu doći u kontakt i održavaju ličnu higijenu.

Grad Užice preduzima sve potrebne mere predviđene za ovakve situacije i spreman je da odgovori i većim izazovima. Trudimo se da rešavamo probleme naših sugrađana i u tome u najvećoj meri uspevamo.

Uprkos svim merama koje preduzima država i grad Užice, epidemija se ne može zaustaviti, niti sprečiti njene posledice bez odgovornog odnosa građana. Od svakog pojedinca zavisi konačni ishod. Treba da ostanemo solidarni i odgovorni, da se potrudimo da disciplinujemo sebe i sve oko nas i da zajednički izdržimo period pred nama kako bi posledice epidemije bile što je moguće manje.

Gradski štab izražava zahvalnost svim institucijama, privrednim i drugim organizacijama i pre svega velikom broju građana na odgovornom odnosu i razumevanju za nastalu situaciju i njihovoj spremnosti da daju svoj doprinos“, – navodi se u apelu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Užica.

Detaljnije informacije o koronavirusu u tekstu Užicemedia.

- Advertisement -