Gradonačelnica grada Užica Jelena Raković Radivojević donela je, na predlog Gradskog štaba, Odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji grada Užica, navodi se u saopštenju i dodaje:

„Nakon razmatranja izveštaja Zavoda za javno zdravlje Užice o epidemiološkoj situaciji kao i informacija o preduzimanim merama i procene rizika od ubrzanog širenja virusa Gradski štab je zaključio da je epidemiološka situacija gradu Užicu stabilizovana do nivoa za koji nije potrebno preduzimanje posebnih mera u vanrednoj situaciji, već se kontrola epidemije može sprovoditi redovnim merama propisanim Uredbom Vlade Republike Srbije i aktima drugih nadležnih organa.

Gradski štab ukazuje da je epidemiološka situacija i dalje nesigurna, pa je od presudnog značaja da se nastavi sa primenom propisanih mera i odgovornim ponašanjem kako bi se sprečilo ponovno razbuktavanje epidemije.

U gradu Užicu su na snazi opšte mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 koje obuhvataju zabranu okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 30 lica; obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru i na javnim mestima na otvorenom prostoru, kao i u javnom prevozu.

Rad trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata nastavlja se prema  važećim merama, s tim što je radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu noćnih klubova ograničeno do 21.00 časa, dok objekti koji imaju baštu mogu da pružaju usluge do 01.00 časa.

Radno vreme prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata ograničava se do 23.00 časa.

Obavezno je i poštovanje preporuka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ koje se odnose na organizaciju rada i pružanje usluga u svim delatnostima.

Gradski štab će i dalje svakodnevno pratiti epidemiološku situaciju i u skladu sa tim predlagati mere,“ – navedeno je u saopštenju Gradskog štaba za vanredne situacije.

Detaljnije o merama koje se primenjuju

a)  Na osnovu Naredbe o o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru („Službeni glasnik RS“, broj 100/2020 i 111/2020) zabranjena su javna okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru kada se istovremena više od 30 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice

b) Na osnovu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 66/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020 i 111/2020):

Obavezno nošenje zaštitnih maski

 • za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti KOVID-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje jedan i po metar između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice,
 • na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje jedan i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno.
 • u javnom drumskom i železničkom prevozu putnika obavezno je nošenje zaštitnih maski,

Obrazovanje

– Izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola i neposrednog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, kao i izvođenje predavanja, vežbi, seminara i sličnih oblika rada sa studentima u prostorijama visokoškolskih ustanova vrši se u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

Rad trgovinskih i ugostiteljskih objekata

 • Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera propisanih ovom uredbom i utvrđenih aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a posebno:
 • organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra,
 • obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku,
 • obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika,
 • pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru),
 • i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Trgovinski centri i slični objekti

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one

 • organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoru, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra,
 • pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere,
 • obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku,
 • obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga),
 • i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ograničenje radnog vremena

Radno vreme ugostiteljskih objekata ograničava se tako da objekti koji nemaju baštu i noćni klubovi neće raditi od 21.00 čas do 06.00 časova narednog dana, dok objekti koji imaju baštu neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21.00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 01.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

Radno vreme prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

- Advertisement -