Grad Užice raspisao kao i prethodnih godina konkurse za omladinu i organizacije civinog društva koji su od interesa za lokalnu sredinu, a odnose se na zanimljive i edukativne sadržaje.

I ove godine na području Grada Užica finansiraće se programi od opšteg interesa za lokalnu zajednicu.

Kada su omladinski programi u pitanju traži se obezbeđivanje kvalitetnih edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja za mlade, razvijanje omladinskog volonterizma, negovanje zdravih stilova života mladih, kao i programe podrške talentima, mladima sa invaliditetom, socijalno ugroženim.

Sredstva i u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 dinara po programu dodeljuju se za omladinske projekte koji će biti relaizovani do 31. decembra 2024. godine, a na osnovu kriterijuma koji su definisani konkursom.

Neophodna dokumentacija i obrasci za prijavljivanje dostupni su na zvaničnoj internet stranici grada Užica, gde će biti objavljena i lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, koju utvrđuje komisija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

UžiceMedia i KZM ranije su orgnizavali školu novinarstva

Grad Užice raspisao konkurs za organizacije civilnog društva

Pored konkursa za omladinske projekte Grad Užice raspisao je i Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa za grad Užice u 2024. godini, koje na teritoriji grada Užica, realizuju organizacije civilnog društva (OCD) u sledećim oblastima:


• Socijalna zaštita
• Boračko-invalidska zaštita
• Društvena briga o deci
• Pomoć starima
• Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
• Zaštita potrošača
• Humanitarni programi.

Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje/sufinansiranje programa organizacije civilnog društva, u ovoj godini iznosi 3.500.000,00 dinara.

U okviru javnog konkursa moguće je podneti prijavu na konkurs u vrednosti od 80.000,00 do 330.000,00 dinara po programu.

Sredstva se dodeljuju za programe koji će trajati najduže do 31.12.2024. godine.

Osim toga otvoreni su konkursi za rad u komisijima gde mogu da se prijave nezavisni stručnjaci/predstavnici stručne javnosti u skladu sa propisima, za oblasti navedene u konkursima.

Pogledajte i druge tekstove iz oblasti društvaputopise i reportaže sa stranice Užicemedia.

- Advertisement -