Grad Užice za sufinasiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informaisanje za 2022. godinu iz budžeta opredelio 19 miliona dinara, ranijih godina ovaj iznos je bio niži. Za programe namenjene omladini i organizacijama civilnog društva iznosi su 1,5 i 5 miliona dinara.

Grad Užice za medijske projekte opredelio 19 miliona

Zainteresovani mediji koji podnesu projekte namenjene ostvarenju javnog interesa u oblasti informisanja na području grada Užica mogu računati na iznose od najmanje 50. 000, do najviše 4,5 miliona dinara. U konkursu se navodi, između ostalog i da izveštavanje o radu organa Grada Užica nije deo javnog interesa i ne može biti tema projekta.

U Javnom konkursu je navedeno da se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Užica, kako bi dali doprinos u:

 • podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa;
 • zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; 
 • unapređivanju pravne i socijalne države;
 • slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema;
 • razvoju nauke, sporta i fizičke kulture;
 • zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi;
 • unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Užica za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Konkurs je otvoren  do 24. marta 2022. godine.

Novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine od raspisivanja konkursa, kao i medijski stručnjaci, pozvani su da predlože članove konkursne komisije.

Odluku o raspodeli novca gradonačelnik treba da donese u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Za omladinske projekte 1,5 miliona dinara

Grad Užice je i ove godine preko Kancelarije za mlade rapisao konkurs za finansiranje  i sufinansiranje projekata za omladinu. Za tu namenu iz budžeta je opredeljeno 1,5 miliona dinara. Minimalan iznos po projektu je 70.000 dinara a maksimalno za jedan projekat može biti opredeljeno 250 000 dinara.

Kako ističe Ratko Trmčić, član Gradskog veća, Grad Užice će u 2022. godini finansirati/sufinansirati realizaciju programa za omladinu koji su od javnog interesa za lokalnu zajednicu.

 – Programi moraju biti iz prioritetne oblasti, a odnose se na kvalitetne edukativne, kulturne i zabavne sadržaje za mlade, prevenciju zdravlja mladih i borbu protiv narkomanije, tu su i programi podrške talentima, mladima sa invaliditetom, socijalno ugroženima.  Pozivam sva udruženja za mlade da konkurišu, a po završetku konkursa biće formirana komisija, koja će po jasno utvrđenim kriterijumima opredeliti sredstva,- naveo je Trmčić.

Prošle godine su finansirani projekti 10 udruženja i svi oni imaju obavezu da dostave izveštaje o realizaciji svojih programa.

Konkurs koji je otvoren do 14. marta objavljen je na sajtu grada.

Sa prošlogodišnje izložbe u Užicu (Foto: Nada Tošić UžiceMedia)

Raspisan i konkurs za programe organizacija civilnog društva

Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa za grad Užice u 2022. godini koje realizuju OCD takođe je raspisan za sledeće oblasti:

 • Socijalna zaštita
 • Boračko-invalidska zaštita
 • Zaštita lica sa invaliditetom
 • Društvena briga o deci
 • Pomoć starima
 • Zdravstvena zaštita
 • Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
 • Obrazovanje
 • Nauka
 • Kultura
 • Zaštita potrošača
 • Humanitarni programi.
 •  

Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje/sufinansiranje programa organizacije civilnog društva (OCD), u  2022. godini iznosi 5.000.000 dinara.

U okviru Javnog konkursa moguće je podneti prijavu na u vrednosti od 70.000 do 300.000 dinara po programu.

A u našoj novoj rubrici „Na zahtev čitalaca“ pogledajte tekstove UžiceMedia i šaljite nam svoje predloge:

uzice.media@gmail.com

Užički Trg partizana (Foto: Iz arhive Užicemedia)

Hroniku kovid – 19 tokom marta možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

A najvažnije servisne informacije tokom marta u Užicu možete pogledati OVDE.

- Advertisement -