U saopštenju se navodi:

– Povodom nekoliko medijskih priloga objavljenih na nacionalnim medijima prethodnih dana a vezanih za nalaze i preporuke Državne revizorske institucije navedene u ”Izveštaju o reviziji konsolidovanih i finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Užica za 2017. godinu” javnosti želimo da prenesemo sledeće informacije:

Grad Užice je nakon izvršene kontrole DRI-a dobio 29 preporuka vezanih za određene propuste. Neke od tih preporuka su već usvojene dok će ostale biti usvojene u najkraćem mogućem roku. Važno je naglasiti da ovakav vid preporuka dat od strane Vrhovnog državnog revizora je uobičajen, prisutan je u revizorskim nalazima kod većine lokalnih samouprava i predstavlja instrument za unapređenje rada jedinica lokalne samouprave i kao takvog ga mi u potpunosti prihvatamo.

Međutim, ono što mi kao grad Užice ne možemo da prihvatimo su pogrešne interpretacije pojedinih novinara poput one da se « u Užicu trošilo više nego što se imalo”. Takva i slične interpretacije stvaraju potpuno pogrešnu sliku o Užicu koji je jedan od finansijski najstabilnijih gradova u Srbiji.

Uspeli smo da od grada koji je početkom 2015. godini imao praznu kasu i dospeli a neizmireni dug od 333 miliona dinara da za samo tri godine stvorimo sredinu koja nikome ništa ne duguje i ima raspoloživo na računu Grada preko 300 miliona dinara. To se uspelo zahvaljujući finansijskoj disciplini, odgovornom ponašanju i poslovanju.

Verujemo da je ovo značajan uspeh svih na koji rukovodimo gradom i ne možemo dozvoliti pojedinim predstavnicima medija da pogrešnim interpretacijama to dovode u pitanje i time zbunjuju javnost.

Odgovorno tvrdimo da je grad Užice jedna od najstabilnijih lokalnih samouprava u Srbiji i verujemo da će tako biti i u buduće,- navedeno je u informaciji koju je potpisao užički gradonačelnik Tihomir Petković.

- Advertisement -