Raspisan je javni poziv za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje u ovoj godini, po kojem će užička lokalna samouprava finansijski podržati pet parova sa po 150. 000 dinara neto.

Konkursu se mogu odazvati parovi koji neprekidno najmanje dve godine, pre datuma objavljivanja javnog poziva, imaju prebivalište na teritoriji grada.

– Sredstva na ime sufinansiranja troškova vantelesne oplodnje mogu se dodeliti istom paru samo jednom. Izuzetno, sredstva se mogu dodeliti paru koji je već koristio finansijsku podršku grada za postupak vantelesne oplodnje, ukoliko se na javni poziv grada za sufinansiranje troškova postupka vantelesne oplodnje nije prijavio broj parova predviđen pozivomnavodi se u objavljenom javnom pozivu u kojem piše i da će se finansijska podrška deliti na osnovu godina starosti partnerke i visine prihoda podnosilaca prijave. 

Prijave se podnose do 16. aprila, na pisarnici gradske uprave.

- Advertisement -