Gordana Savić, direktorka za ljudske resurse i pravne poslove Impol Sevala A.D. smatra da se time staraju i o zadovoljstvu svojih zaposlenih, članova KUD-a, ali i zadovoljstvu članova KUD-a iz šire društvene zajednice i prisutnih na koncertima, što je jedno od ključnih načela unkcionisanja odgovornih, zainteresovanih i održivih kompanija.

Folklorna sekcija KUD – 2019. godine- Javni čas na Trgu, povodom obeležavanja 65. godina postojanja i rada KUD-a (Foto: Privatna arhiva)

UM:  Koji su razlozi da Impol Seval, nekada Valjaonica aluminijuma kontinuirano finansijski podržava rad KUD -a “Sevojno”?

Gordana Savić:   – Kulturno umetničko društvo Valjaonica Sevojno osnovale suValjaonica bakra i Valjaonica aluminijuma Sevojno, davne 1954. godine. Tokom godina, Društvo je okupljalo mnoštvo članova koji su radili u više sekcija, ali se folklorna sekcija izdvojila svojim radom i uspesima i izrasla u današnji ansambl narodnih igara i pesama, sa preko 350 članova.

U startu, članovi KUD-a su uglavnom bili zaposleni u Valjaonicama Sevojno. Vremenom, u sve većoj meri, članovi KUD-a postaju i oni koji nisu radili u Valjaonicama, a članstvo u KUD-u, samo po sebi, biva stvar prestiža.

Predstavljajući, lepotom igre i pesme, neprocenjivo folklorno blago užičkog kraja i čitave Srbije, KUD Valjaonica Sevojno je uvek dostojno predstavljao i fabrike koje su ga osnovale i sve ove podržavale, ne samo finansijski, nego i aktivnim učešćem u radu organa KUD-a, Upravnog i Nadzornog odbora i Skupštine Društva. Predsednici i članovi organa Društva uvek su bili ključni ljudi iz fabrika, a Skupština uvek formirana od strane istaknutih zaposlenih osnivača, zaljubljenika u folklorno kulturno nasleđe.

Ipak, ono najlepše što je KUD doneo, a što iz generacije u generaciju nije ostalo samo u KUD-u, je neizmerno drugarstvo i solidarnost koje su učinile da se između imena fabrika i KUD-a izbrišu granice. Jedno sa drugim je čvrsto povezano.

Zbog toga Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, zajedno sa Valjaonicom bakra a.d. Sevojno, kontinuirano i sa punom pažnjom i odgovornošću podržava KUD Valjaonica Sevojno.

Koncert u Narodnom pozorištu u Užicu 2018. godine (Foto: Privatna arhiva)

UM:   Koliko se sredstava izdvaja za potrebe KUD-a na godišnjem nivou?

Gordana Savić:    – Nivo sredstava koja se na godišnjem nivou izdvajaju za potrebe KUD-a Valjaonica Sevojno zavisi od broja turneja, od toga da li se planiraju nove koreografije, nabavka nove opreme. Prosečno, osnivači na godišnjem nivou za potrebe KUD-a izdvajaju oko 15.000 evra, uz napomenu da deo prihoda KUD ostvaruje i od članarine i ulaznica za koncerte.

Zanimljivo je, a i pohvalno, da je podrška KUD-u nastavljena i posle privatizacije Impol Seval a.d. 2002. godine, kada je većinski vlasnik društvenog kapitala Valjaonice aluminijuma postala kompanija Impol iz Slovenske Bistrice.

UM:    Zašto se većinski vlasnik odlučio da ulaže u negovanje i očuvanje srpskog kulturnog nasleđa?

Gordana Savić: – Posle privatizacije Valjaonice aluminijuma 2002. godine, odnos prema KUD-u se nije promenio. Štaviše, u posebnim prilikama KUD je odličnim programima pridobio izuzetne simpatije i poštovanje predstavnika većinskog vlasnika, zbog čega je u više navrata gostovao u Sloveniji. To pokazuje da kvalitet ne poznaje granice, te za predrasude nema mesta. Osim toga, i većinski vlasnik je svestan da KUD promoviše vrednosti fabrike, a posredno i čitave grupe Impol, na specifičan način, koji je slika odgovornosti jednog velikog sistema prema društvenoj zajednici i ljudima koji u njoj žive. U istom kontekstu, odnos prema KUD-u posle privatizacije nije promenila ni Valjaonica bakra.

UM:    Da li i na koji način kompanija Impol Seval a.d. ima uvid u način na koji se koriste sredstva kojima raspolaže KUD Valjaonica Sevojno?

Gordana Savić:  – KUD Valjaonica Sevojno je registrovan kao udruženje, u skladu sa zakonom. Poslovanje KUD-a se odvija u skladu sa zakonom, a sve stručno-tehničke poslove za potrebe KUD-a obavljaju odgovarajuće službe Impol Seval a.d., na osnovu odluke osnivača. KUD-om, posredstvom organa KUD-a, praktično upravljaju predstavnici osnivača, koji ne samo da imaju uvid u rad KUD-a i trošenje sredstava, nego o tome donose odluke i prate sve aktivnosti KUD-a.

UM:   Da li ste zadovoljni kako KUD prezentuje folklorno kulturno nasleđe, ne samo užičkog, već i cele zemlje, kao i rezultatima koje postiže učešćem na brojnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu?

Gordana Savić:   – S obzirom na to da je KUD Valjaonica Sevojno amatersko društvo, način na koji prezentuje naše ukupno folklorno kulturno nasleđe i rezultati koje postiže u zemlji i inostranstvu su vrhunski i vredni svake pažnje. Uostalom, naša stalna podrška KUD-u je nesporan dokaz našeg odnosa prema onome što KUD daje.

Koncert u Narodnom pozorištu u Užicu 2017. godine, povodom obeležavanja 63 godina rada i postojanja KUD-a (Foto: Privatna arhiva)

UM:    Kako se osećate dok ste na koncertu KUD-a “Sevojno”?

Gordana Savić:   – Uvek pomalo nestvarno i kao da sam među njima, na bini. Možda i zbog toga što sam u jednom dužem vremenskom periodu bila predsednik Upravnog odbora KUD-a. Ali nezavisno od toga, KUD na svojim nastupima pleni i mislim da nikoga ne ostavlja ravnodušnim beskrajna posvećenost i očigledna, nemerljiva ljubav članova KUD-a prema pesmi i igri, što je ključ svakog uspeha.

UM:    Na koji način KUD uzvraća kompaniji?

Gordana Savić:   – Odgovor na ovo pitanje je donekle sadržan u prethodnim odgovorima. Sa druge strane, očigledno je kako KUD koji je nosilac Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima iz 1975. godine, Srebrne plakete Saveza amatera Republike Srbije 1984., 1988., 1996. i 2002. godine, Zlatne plakete Saveza amatera Republike Srbije 1994., 2000. i 2010. godine, Zlatnog opanka za osvojeno drugo mesto na Festivalu radničkih kulturno-umetničkih društava Republike Srbije1994. godine, te, na istom festivalu osvojenog Srebrnog opanka 2000. godine i brojnih drugih nagrada i priznanja narednih godina, sve do danas, uzvraća kompanijama osnivačima.

UM:    Kakva je perspektiva daljeg razvoja odnosa između Impol Seval a.d. i KUD-a Valjaonica Sevojno?

Gordana Savić:  – KUD Valjaonica Sevojno je bio i ostao deo istorije fabrika osnivača koje se, bez obzira na okolnosti, uredno staraju o održavanju uslova za normalan rad i razvoj KUD-a. Time se staraju i zadovoljstvu svojih zaposlenih, članova KUD-a, ali i zadovoljstvu članova KUD-a iz šire društvene zajednice i prisutnih na koncertima, što je jedno od ključnih načela funkcionisanja odgovornih, zainteresovanih i održivih kompanija.

Tekst je nastao u okviru projekta „SPRETNIM KORAKOM KROZ SVET – Deca čuvari tradicije“, koji realizuje Udruženje „UžiceMedia“ na istoimenom Portalu. Projekat se sufinansira iz Budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Prvi ansambl na turneji u Sloveniji 2018. godine (Foto: Privatna arhiva)

Hroniku kovid – 19 tokom septembra možete videti na UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom avgusta možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -