Na Skupštini će biti razmatran izveštaj o radu u protekloj godini, predviđena je rasprava o radu NUNS-a, a članstvo će izabrati novog predsednika, pošto je dosadašnji Slaviša Lekić podneo ostavku. Kandidat Izvršnog odbora NUNS-a za tu funkciju je Željko Bodrožić, urednik Kikindskih novina.

U izveštaju o radu NUNS-a od maja 2018 – marta 2019. godine navode se ključne karakteristike medijske scene u Srbiji, gde su vidni politički pritisci na uređivačku politiku, pravna, ekonomska i fizička nesugurnost medija i novinara. Od Skupštine NUNS-a održane 26. maja 2018, do danas nastavljeno je srozavanje i urušavanje medijske scene i položaja novinara i drugih medijskih radnika u Srbiji. Medijskim profesionalcima i medijima, kao nikada ranije u novijoj istoriji, ugrožene su ne samo profesionalni rad već i životna egzistencija.

Suprotno deklarativnim tvrdnjama, hvalospevima i obećanjima vlasti i proevropskoj agendi Srbije, javno informisanje danas je strogo kontrolisano i pod svakodnevnom kotrolom i presijom. Novinari trpe najrazličitije pritiske, bedno su plaćeni i skloni autocenzuri, a tabloidizacija se iz medija prelila u sve sfere društva. Najveći broj kako tzv. nacionalnih tako i lokalnih medija ne poštuju ni najosnovnije profesionalne i etičke standarde i ne služe javnom interesu već već neskriveno funkcionišu kao oglasna tabla vlasti.

U Srbiji danas ugrožene su medijske slobode kao osnovna pretpostavka slobode izražavanja čime su širom otvorena vrata diktaturi. Umesto svestranog informisanja građanima se svakodnevno i iz sata u sat nudi „zvanična istina“ koju u ime režima plasira jedan čovek koji je najgrublje kršeći Ustav prigrabio svu političku moć. Javni RTV servisi, nacionalne komercijalne i gotovo sve lokalne televizije bezrezervno služe za promociju i propagandu kakva na ovim prostima nije postojala ni u jednopartijskom sistemu, pa ni u periodu Miloševićevog „jednumlja“.

Ni višemesečni masovni građanski protesti širom države nemaju mesta u informativnim programima većine medija. Izuzeci su mediji koji su otvoreni za pluralizam mišljenja i ideja, izveštaje i istraživanja o kriminalu, korupciji i drugim zloupotrebama i formama društvene patologije, ali koji dosežu do malog broja građana. Ironično je to što upravo takvi veoma retki mediji koji još odolevaju Vučićevim pritiscima i njihovo objektivno i kritičko izveštavanje režim u međunarodnim krugovima koristi za dokaz medijskih i novinarskih sloboda i demokratije u Srbiji.

Pogoršanje medijskih i novinarskih sloboda preciznije dokazuje NUNS-ov Sistem ranog upozoravanja. Baza podataka NUNS-a pokazuje da se nastavlja trend rasta pritisaka i pretnji kojima su izloženi novinari i drugi medijski radnici i mediji koji objektivno i kritički informišu o funkcionisanju vlasti, posebno o korupciji i organizovanom kriminalu. 

Sa prošle Skupštine u Medija centru u Beogradu

Prema evidenciji NUNS-a, ukupan broj pritisaka u 2018. bio je 72 što je za deset više nego u 2017. kada su evidentirana 62 takva slučaja, dok je broj napada i verbalnih pretnji gotovo identičan u obe godine. U periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. zabeleženo je 7 fizičkih napada i 24 slučaja verbalnih pretnji i zastrašivanja.

U izveštaju se potom navodi, da je u novembru prošle godine organizacija Reporteri bez granica ocenila je da je stanje slobode medija u Srbiji najgore od svih balkanskih zemlja, i da se u poslednjih godinu i po dana situacija dodatno pogoršala. Prema rang listi indeksa slobode medija za 2018. godine Srbija je pala za deset mesta u odnosu na 2017. i svrstana je na 76-o od ukupno 180 rangiranih država sveta. Kao najdogovornijeg za pad medijskih sloboda Reporteri su označili prvog čoveka režima ocenom da se “situacija značajno pogoršala od kada je Aleksandar Vučić izabran za predsednika Srbije” te da je od tada „Srbija postala zemlja u kojoj nije bezbedno biti novinar“.

Organizacija Fridom Haus u nedavno objavljenom izveštaju „Sloboda u svetu 2019“ konstatovala je da je Srbija iz grupe slobodnih zemalja pala u grupu delimično slobodnih zemalja na skali osnovnih sloboda. Stanje osnovnih sloboda u Srbiji u odnosu na prethodnu godinu pogoršalo se za šest poena kada je reč o uslovima političkih prava i građanskih sloboda. Status Srbije opao je sa slobodnog na delimično slobodan zbog pogoršanja u održavanju slobodnih izbora, nastavljenih pokušaja vlade i vlastima bliskih medija da podrivaju nezavisne novinare kroz pravno uznemiravanje i kampanje blaćenja, kao i usled akumulacije izvršnih ovlašćenja predsednika Aleksandra Vučića što je u suprotnosti sa njegovom ustavnom ulogom, navodi se u izveštaju Fridom Hausa. Po tom padu Srbija se svrstava u grupu zemalja koje su imale najveće gubitke u jednoj godini.

25 godina Nezavisnog udruženja novinara Srbije

Pre 25 godina, 26. marta 1994. godine, u beogradskom Domu omladine, osnovano je Nezavisno udruženje novinara Srbije. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 350 novinara, a za prvog predsednika izabran je poznati sportski novinar TV Beograd Dragan Nikitović.

NUNS se u protekle dve i po decenije, u skladu sa osnivačkim principima, dosledno i uporno insistira na unapređenju i zaštiti prava i položaja novinara u društvu i razvoj medijskog sistema koji će biti usklađen sa osnovnim vrednostima demokratskog društva i biti kadar da odgovori na izazove koji za sobom nose tehnološke promename.

Misija NUNS–a je da snažnim i proaktivnim delovanjem u javnosti štiti prava članova i drugih medijskih profesionalaca u Srbiji, sistematski unapređuje profesionalne standarde i promoviše etički odgovorno novinarstvo.

Ostvarivanje misije NUNS vidi kroz:

  • delotvoran uticaj na sva bitna pitanja iz oblasti javnog informisanja i medija, pre svega na donošenje propisa koji se tiču novinara i  medija;
  • promovisanje i unapređenje kulture i javnog informisanja;
  • zaštitu bezbednosti novinara, slobodnog novinarstva i pluralističkih medija;
  • edukaciju za profesionalno izveštavanje uz poštovanje Kodeksa novinara Srbije;
  • promovisanje i zalaganje za poštovanje etički odgovornog novinarstva te zaštitu javnosti od medijskih  zloupotreba;
  • unapređenje i promovisanje istraživačkog novinarstva;
  • zaštitu prava i interesa članova i drugih novinara i medijskih radnika;
  • zaštitu i unapređenje socijalnog i ekonomskog statusa članova NUNS-a, kako bi im se omogućili profesionalan rad i stvarna nezavisnost;
  • saradnju i udruživanja sa drugim novinarskim i medijskim organizacijama i poslovnim udruženjima iz zemlje i inostranstva, koji streme istim ciljevima i načelima.

U narednom periodu NUNS će nastaviti da osnažuje novnare da u većoj meri zastupaju svoja prava i  državu da garantuje slobodu izražavanja i medija u skladu sa međunarodnim standardima.

Godišnja Skupština Nezavisnog udruženja novinara Srbije biće održana u subotu 30. marta 2019. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Beogradu, u sali Skupštine opštine Stari Grad.

- Advertisement -