Druga faza rekonstrukcije izgradnje Fabrike vode na Cerovića brdu biće završena u predviđenom roku bez obzira na malo kašnjenje od sedam do deset dana zbog sanacije i osiguranja starog objekta prilikom iskopa, rekao je gradjevinski inženjer Željko Babić u ime nadzornog organa.

On je dodao da je gradnja objekta u kome će se voda tretirati aktivnim ugljem (gauffilteri) završena 60 odsto i da je u toku betoniranje raspodelnih kanala i pregradnih zidova i da predstoji montaža krovne ploče koja će ubrzati radove.

Tehnički direktor “Jedinstva” Zoran Radibratović u ime izvođača radova kaže da za sada nema pomena o produžetku roka gradnje koji je 3. decembar.

Objekat za preradu vode aktivnim ugljem ima 500-600 kvadrata u osnovi i osam filterskih polja za aktivni ugalj, kaže on I dodaje da se radovi odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.

-Radovi u drugoj fazi odvijaju se boljim intenzitetom nego radovi u prvoj fazi zato što ima manje problema nego u prvoj. Imali smo aktivnosti u vezi osiguranja postojećih objekata prilikom formiranja iskopa jame za gauf filtere. Radovi se odvijaju u okviru planirane dinamike sa korekcijama koje su rađene kako bi se opreativni problemi prevazišli. Sa naše strane ne postoji bilo kakva priča o produženju roka,- navodi Radibratović.

Tehnološki deo gradnje fabrike na Cerovića brdu u ime nadzornog organa prati Miladin Pećinar koji je rekao da se očekuje u skladu sa predlogom projektanta (Institut „Jaroslav Černi“)  da voda sa akumulacije Vrutci posle tretmana aktivnim ugljem bude odgovarajućeg kvaliteta i da se radi o najsavremenjoj tehnologiji.

Aktivni ugalj se proizvodi u fabrici u Kruševcu i pomenuta tehnologija vode primenjena je u fabrikama u Novom Sadu, beogradskom “Makišu”, Kruševcu i Kopaoniku, dodao je Pećinar.

Vrednost radova u drugoj fazi gradnje Fabrike vode koju finansira Ministarstvo građevine je 310 miliona dinara, a investitor je Grad Užice.

U prvoj fazi gradnje koja je bila vredna 400 miliona dinara napravljeni su objekti flokulacije, odnosno odvajanja nečistoća iz  sirove vode i ozonizacije koja se odnosi na dezinfekciju i bakteriološku ispravnost vode.

Ova tehnologija se  od prošle godine koristi za preradu vode sa Sušičkih vrela koje je alternativno izvorište Užičana do povratka na akumulaciju Vrutci koje bi po izjavama nadležnih trebalo da se dogodi početkom iduće godine završetkom druge faze Fabrike vode na Cerovića brdu.

Tehnički direktor „Jedinstva“ Zoran Radibratović kaže da je ova firma potpisala ugovor sa užičkim „Vodovodom“ o rekonstrukciji vodozahvata na akumulaciji Vrutci i da je rok za završetak radova kada i Fabrike vode.

- Advertisement -