Dušan Starčević – put u svetlost, knjiga koju su priredili Zoran Jeremić i Katarina Dogandžić Mićunović, autor dizajna je Miroslav Vergović, izdavač je čajetinska Biblioteka “Ljubiša R. Đenić”.

Knjigu “Dušan Starčević – put u svetlost” čini više tekstova poznavaoca slikarstva, umetnosti, slikara koji su pisali o radu Dušana Starčevića, među kojima su  Ljubomir Simović, Radomir Vergović, Radomir Andrić, Svetislav Basara, Dragan Dimić, Dragan Jovanović Danilov, Nikola Kusovac…, a nastala je na inicijativu Zorana Jeremića, užičkog novinara i književnika i kustoskinje Katarine Dogandžić Mićunović.

Knjiga ima 18 tekstova, ilustrovana je fotografijama, sadrži sve izložbe na kojima je učestovao u zemlji i inostranstvu, podeljena je u nekoliko celina, koje predstavljaju sve faze u radu slikara Starčevića, a završava se njegovim sećanjima.

„Starčević je umetnik koji je uvek smatrao da je slikama mesto među ljudima, a ne u njegovom ateljeu“, istakla je Katarina Dogandžić Mićunović, naglašavajući da je posao bio zahtevan, ali da je bilo zadovoljstvo raditi na knjizi o umetniku koji je prisutan pet decenija na likovnoj sceni, a da je najteže bilo pronaći evidenciju svih izložbi i ući u trag brojnim slikama koje je poklanjao.

– Posvećenom posmatraču neće promaći nit koja čvrsto povezuje sva faze Starčevićevog rada, a to je doslednost u odbrani slikarstva kao duhovnog čina, kao i stava da je uslov umetničkog stvaranja, kao i opstanka prirode, zasnovan na stalnim promenama, –  kaže ona i podseća da je prvu izložbu Dušan Starčević priredio zajedno sa slikarom Vladanom Terzićem 1973. godine u holu Narodnog pozorišta u Užicu, kao student slikarstva na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu.

  • Diplomirao 1984. godine na strudijma slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
  • Povremeno je izlagao slike i crteže, a u njegovim ranim radovima već se “očitavala senzibilnost okrenuta unutrašnjem svetu naizgled jednostavnih, svakidašnjih pojava”, kazala je Katarina Dogandžić Mićunović.
  • Dušan Starčević od 2001. do 2008. godine bio direktor Gradske galerije u Užicu u kojoj su u tom periodu, zahvaljujući saradnji koju je ostvario sa  SANU, gostovale brojne izložbe vrhunskih domaćih slikara, a 2001. i izložba Jesenjeg pariskog salona.
  • Dušan Starčević je potom izlagao u Parizu na Salonu, dok je godinu dana kasnije na istoj manifestaciji bio i organizator predstavljanja savremenog srpskog slikarstva. Istovremeno  u užičkoj Galeriji, priređivane su godišnje izložbe Regionalni likovni salon i „Oni koji dolaze“.
  • Starčević je jedan od osnivača umetničke kolonije u Višegradu, a i učesnik brojnih likovnih kolonija u Srbiji i u regionu.
  • Dušan Starčević je jedno vreme radio kao nastavnik likovne kulture u osnovnim školama u Karanu i Kremnima i kao vaspitač u Domu učenika u Užicu.
Sa otvaranja izložbe u Gradskoj galeriji (Foto: UžiceMedia)

Dušan Starčević -put u svetlost, retrospektivna izložba  

Retrospektivnu izložbu čini 68 radova od najranijih – crteža, preko radova iz ciklusa “Enterijeri” do najnovijih, akvarela iz ciklusa “U stenama”.

Otvarajući retrospektivnu izložbu Katarina Dogandžić Mićunović je naglasila da nimalo nije bilo lako pet decenija obuhvatiti izložbom, ali da je izbor reprezentativan i predstavalja umetnički put Starčevića koji je u mladosti bio izuzetan crtač, posvečen morfologiji prirode.

– Najbrojnija izložena dela su akvareli. Dule ih je radio mnogo i većina njih pokušava da transponuje tu čudnu, neuhvatljivu, fluidnu materiju i da predstavi kako se voda i svetlost prelamaju. Međutim, na ovoj izložbi su i Dušanovi akvareli predela, njegovi kanjoni, litice i njegova dva najnovija ciklusa iz prethodnih tri, četiri godine.

Akvareli iz ciklusa “U stenama” su prvi put pred publikom i predstavljaju prekretnicu kada se Dušanovo slikarstvo koje je bilo vezano za svet realnosti, gotovo u potpunosti odvojilo od njega i koje slika unutrašnji svet postojanja materije.

Za mlađu publiku možda će predstavljati iznenađenje Dušanov ciklus „Enterijeri“ koji je nastajao od kasnih sedamdesetih do ranih devedesetih godina i u kojima se Dule dokazao kao slikar snažne ekspresije, koji je bio u centru tokova kretanja evropskog slikarstva  krajem dvadesetog veka, zapravo, nastali su u duhu transavangarde,- kazala je Katarina Dogandžić Mićunović.

Umetnik se zahvalio Katarini Dogandžić Mićunović i Zoranu Jeremiću koji su inicirali izdavanje knjige, ali i priređivanje izložbe koja obuhvata sve faze njegovog rada.

– Rođen sam u Užicu, odrastao na Đetinji i taj klanac korita Đetinje meni je izgledao kao sada planine koje se na Perućcu izdižu od vode uvis. Inače, ne odlazim u prirodu da bih slikao. Iz prirode dobijam samo podsticaj, a važno je da duh može nešto da otkrije.

Pokušavam sam da razvijem svoju kompoziciju, kako ja želim, s tim da asocira na sve vode, posebno naše. Da citiram prirodu ne bih mogao, to nije moje slikarstvo. To je nešto drugo, to je impresionizam. Čak i impesionisti nisu u kasnijoj fazi potpuno citirali prirodu, – rekao je Dušan Starčević.

Sa promocije knjige i izložbe u Gradskoj galeriji (Foto: UžiceMedia)

Hroniku kovid – 19 tokom septembra možete videti na UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom avgusta možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -