Dr Milutin Đuričić, profesor u penziji dugo godina se bavi zaštitom životne sredine istražujući, analizirajuću i navodi primere kako rešiti višedecenijski problem aerozagađenja Užica. On prvo polazi od konfiguracije terena i temperaturne inverzije u zimskim mesecima jer je Užice smešteno u kotlini reke Đetinje.

Gradska plaža se nalazi na 411 metara  nadmorske visine a Ada u Krčagovu na 403 metra. Sa desne strane  korita Đetinje strmo se diže Zabučje, čiji vrhovi su preko 700 metara nadmorske visine odnosno 300 m viši od korita Đetinje. Sa leve strane Đetinje dižu se obronci Jelove Gore,  uzvišenja Pora, Tatinac i Kapetanovina, čija nadmorska visina je preko 500 metara.

Kotlina je orijentisana u pravcu istok-zapad tako da se samo jedan nagib značajno zagreva odnosno južna strana obronka Jelove Gore. Upravo to značajno utiče na stvaranje lokalnih sistema vetrova, jer su s obzirom na ružu vetrova, regionalni vetrovi slabog intenziteta. Naime, tokom dana južni obronci Jelove Gore akumuliraju toplotu, koju u toku noći emituju i omogućavaju cirkulaciju toplog vazduha uz padine i ulazak hladnijeg vazduha u centar kotline.

Vetrovi koji provetravaju kotlinu duvaju iz pravca istoka i zapada, a vetrovi iz pravca severa stvaraju stacionarne vrtloge, koji onemogućavaju provetravanje kotline. Uslovi za ekstremnu stagnaciju se stvaraju u noćima bez vetra. U zimskim uslovima često dolazi do temperaturne inverzije, kada hladan vazduh pada na dno kotline, a iznad njega topliji vazduh.

Kada krene grejanje, teško se diše u Užicu (Foto: Užicemedia)

Broj temperaturnih inverzija, zbog klimatskih promena, naročito je povećan u decembru i januaru. Temperaturnom inverzijom se sprečava vertikalna cirkulacija vazduha i to ima za posledicu  nagomilavanje emitovanih zagađivača u donjem sloju u životnoj sredini, ali i stvaranje smoga koga obrazuju suspendovane čestice, čađ i sumpordioksid.

Smog, čak i kada je sunčan dan, reflektuje svetlost i sprečava zagrevanje donjih slojeva vazduha  i njihovo izdizanje iz kotline. U toku noći vazduh postaje hladniji i kao takav ostaje u kotlini. Takva stanja dovode do visokog aerozagađenja  koja karakterišu grejnu sezonu u Užicu i čine ga jednim od najzagađenijih gradova u Srbiji.

Takođe i sama arhitektura Užica koju karakterišu visoke zgrade ima uticaja na cirkulaciju vazduha, na transport i koncentraciju zagađivača.

Glavni zagađivači centralne gradske zone

Među glavne aerozagađivače centralne gradske zone Užica mogu se ubrajati emisije kotlarnica i individualnih kotlarnica i ložišta, motornih vozila, kao i nepovoljni metereološki uslovi i veoma česta pojava temperaturnih inverzija uz visok atmosferski pritisak.

JKP „Gradska toplana Užice“ snabdeva toplotnom energijom oko 6.000 stanova, korisnike poslovnih prostora i gradski bazen sa 3.458 m2, tako da se ukupno greje preko 6.300 korisnika. Udeo broja domaćinstava koja su na sistemu daljinskog grejanja u odnosu na ukupni broj domaćinstava, za grad Užice i naselje Sevojno je 25 odsto.

Zaključno sa 2019. godine „Užice gas“ imao je 1.717 korisnika, a krajem novemra 2020. godine je 1.965 od kojih su 86 privredni subjekti. Do kraja ove godine gas će koristi još oko 200 domaćinstava.

Po proceni u Užicu je preko 16.000 individualnih kotlarnica i ložišta, čija instalisana snaga prelazi 250 MW, što je tri puta više od instalisane snage kotlarnica JKP „Gradska toplana Užice“ koji su najmanje upravljivi i sa verovatno najvećim učešćem u aerozagađenju Užica. Oni koriste kao gorivo razne vrste uglja, drveta, ali i razne otpadne materijale.

Podaci Policijske uprave u Užicu ukazuju da je broj registrovanih motornih vozila u Užicu porastao sa oko 23.205 u 2008.godini do oko 30.000 vozila u 2020 .godini. Prosečna starost automobila koji se voze u gradu je oko 15 godina i oni više od 10 tona izbacuju štetnih sastojaka godišnje u životnu sredinu. Pri tome dizel motori u odnosu na benzinske motore emituju veće količine čađi, a manje količine ugljovodonika i ugljen dioksida. Užice nema zaobilaznicu pa se svakodnevno sa većom ili manjom frekfencom u Užicu pojavljuju i motorna vozila sa pravaca za Zlatibor, Crnu Goru, Republiku Srpsku, Beograd… Aerozagađenost na mernim mestima itekako zavisi od izduvnih gasova i od motornih vozila u tranzitu.

Kvalitet vazduha u Užicu, saglasno važećim propisima, sistematski prati Zavod za javno zdravlje iz Užica i Automatska merna stanica. Zavod veoma sistematično i kvalitetno analizira stanje i predlaže korektivne i preventivne mere.

Moguće mere za poboljšanje kvaliteta vazduha u Užicu

I mi u Srbiji treba da se ugledamo na pozitivna svetska iskustva u zaštiti vazduha. Engleska je rešila pitanje smoga u Londonu, jer njihovi političari ozbiljno razmišljaju o tome kako da im se ne vrate sive godine. Kinezi su pre dve godine u gradu Sianu sagradili prečištač vazduha u obliku tornja visine 100 metara, koji  dnevno proizvodi 10 miliona kubnih metara čistog vazduha. Time su u oglednom području od 10 kvadratnih kilometara gradske površine, nivo smoga smanjili na umeren nivo, čak i tokom onih dana kada je inače veoma veliko vazdušno zagađenje. Kinezi, u partnerstvu sa Ujedinjenim nacijama, pored toga grade i svojevrsni „zelen“ zid od drveća, čija je prevashodna namera da spreči širenje peščanih oluja, – navodi dr Đuričić.

Dr Milutin Đuričić, profesor u penziji

U ovom ekološkom poduhvatu od 2003- 2050. godine treba da bude posađeno više od 100 milijardi stabala, pretežno bresta, čija će dužina biti više stotina hiljada kilometara. U Sarajevu, gradu slične konfiguracija kao i Užice se razmišlja o projektu „Weather Generator“, koji taj grad treba da zaštiti od smoga, a njegov aerodrom od magle. Tu se radi o LLC tehnologiji, originalno razvijenoj u SSSR-u, a koju je prof. Jurij Tkačenko dalje usavršio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i došao do toga da se deluje na lokalne procese u atmosferi, čime se postiže sprečavanje magle i smanjuje zagađenje vazduha u gradovima. Pet takvih stanica bi u Sarajevu „razbilo“ zagađenja i maglu.

Znamo da aerozagađenja povećavaju broj obolelih i umrlih, kao i da lečenje i gubici ljudskih života koštaju i porodicu i državu. Kreatori državne politike treba da donesu mere koje će sprečiti stvaranje aerozagađenja. To se ne može postići preko noći, ali treba osmisliti sistem ekološke zaštite i održivog razvoja. Srbija je krenula da smanji aerozagađenje u sektoru termoenergetike, ali to nije dovoljno jer previše gradova u Srbiji  je dostiglo crveni nivo i pre nego što su startovale gradske toplane.

Nije cilj ovog članka da se utvrdi ko je kriv, jer smo krivi svi, pa čak i kada se ne vozimo u automobilu čiji auspuh „obogaćuje“ vazduh, kada ne palimo strnjike u poljima, kada smo ugradili filtere na postrojenja fabrika… Uvek se može više.

Po proceni u Užicu ima preko 16.000 individualnih kotlarnica i ložišta (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Kvalitet vazduha u Užicu se može podići na zadovoljavajući nivo preduzimanjem niza mera od kojih su najvažnije:

  • Decu treba učiti da je ovo jedina planeta koju imamo, a da su njihovi preci krivi za  postojeće stanje zagađenosti vazduha i klimatske promene, koje ćemo tek platiti.
  • Osmišljavanje aktivnosti na bržoj gasifikaciji grada, koja bi podrazumevala stvaranje ambijenta da gas bude dostupan i siromašnijim građanima. Ovo treba da bude projekat čiji je nosilac Grad Užice, a uključio bi pored AD „Užice gas“ i banke, proizvođače kotlova, radijatora, stručnjake – projektante i izvođače radova na uvođenju gasnih instalacija. Treba omogućiti kreditne linije prihvatljive i za penzionere i sve one sa niskim primanjima.
  • Izrada Studije kojom bi se regulisao saobraćaj u gradu, uvele jednosmerne ulice, otvorile pešačke zone, uveo gradski saobraćaj na električni pogon, koji bi bio dostupan svim građanima, tako da destimuliše korišćenje sopstvenog automobila. Znači da umesto individualnog treba razvijati i stimulisati javni prevoz.
  • Poboljšanje sistema Monitoringa zagađenja životne sredine, čiji rezultati bi se ekspertski mogli ocenjivati i poslužiti za projektovanje mera unapređenja životne sredine. U ovu aktivnost pored Zavoda za javno zdravlje treba uključiti i Laboratoriju za ekologiju Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija sa sedištem u Užicu.
  • Nastaviti aktivnosti na pošumljavanju teritorije grada Užice i šire. Pokrenuti inicijativu preko poslanika iz Užica da se promene zakonska akta i omoguće da se pašnjaci i oranice mogu pretvarati u šume bez finansijskih obaveza vezanih za konverziju. Inicirati i izmenu prostornih planova i stvoriti ambijent za plansko pošumljavanje. Spremno dočekati poglavlje o Ekologiji i ponuditi Evropskoj uniji projekte pošumljavanja i to joj naplatiti.
  • Nastaviti sa subvencijama vezanim za energetsku efikasnost porodičnih stambenih objekata, kao i sa akcijama besplatnog čišćenja odžaka i obezbediti za tu namenu značajnija sredstva. AD „Užice gas“ da u kontinuitetu realizuje „Užice – čistiji grad“, a JKP „Bioktoš“ da nastavi sa besplatnim vrećama za ohlađen pepeo i spreči prosipanje žara u kontejnere za smeće.
  • Preko Šumskog gazdinstva obezbediti na vreme (mart, april) ogrevno drvo i učiniti ga dostupnim građanima.
  • Inspekcijske službe treba sistematski da preduprede pojavu akcidenata vezanih za parametre životne sredine, a kada preventiva nema zadovoljavajuće rezultate da dosledno sprovode propisano kažnjavanje svih onih koji zagađuju životnu sredinu,- zaključuje dr Đuričić.

Kada govorimo o aerozagađenju u Užicu prilika je da se podsetimo ranijih tekstova i fotografija u vreme kada krene grejna seozona. Krenimo od ove godine i apela lokalne samouprave građanima Užica, u jednom od tekstova se govori o  Individualnim ložištima, zatim tekst Nezdrav vazduh dišemo, dok u jednom podsećamo na jednu od Tribina o kvalitetu vazduha u Užicu i uticaju na zdravlje ljudi, a tu je viđenje iz stručnog ugla o tome da aerozagađenje i leti slabi imunitet. Vredi pogledati i tekstove iz serijala Kad (ne) zdravo udahneš.

Tekst iz serijala „EKO KONTROLOR“, u okviru proizvodnje medijskih sadržaja organizacija civilnog društva  sufinansiran je sredstvima GRADA UŽICA. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

- Advertisement -