Divlje deponije u užičkom kraju se nalaze na sledećim lokacijama: u Pustopolju, Gornjoj Ćebovini, u Oskoruši i deponiji Studeni Do u Staparima. Na ovim lokacijama deponovane su tone otpada. Procena je da u Srbiji postoji oko 3.500 sličnih deponija, a predviđeno je čišćenje više od 170.


Ugovor o sufinansiranju projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i sprečavanja nelegalnog deponovanja otpada u 2023. godini potpisao je član užičkog Gradskog veća Miodrag Petković sa ministarkom zaštite životne sredine Irenom Vujović. Ugovor je vredan 2,6 miliona dinara, od čega su sredstva ministarstva 1,5 miliona dinara, a 1,1 milion dinara je učešće grada Užica.

U prevenciju nelegalnog odlaganja otpada i čišćenje divljih deponija čine se napori i ulažu značajna finansijska sredstva, ipak je, u proteklom periodu na teritoriji grada Užica registrovano nekoliko novih divljih deponija. Sredstva obezbeđena kroz ovaj projekat biće iskorišćena za uklanjanje divljih deponija.

Sa sastanka na kome su potpisani ugovori (Foto: Grad Užice/Ministarstvo)


Divlje deponije su na nekoliko lokacija u okolini Užica, oko 20 tona nelegalno deponovanog otpada nalazi se na lokaciji Pustopolje, 18 tona u Gornjoj Ćebovini, 21 tona otpada u Oskoruši i oko 15 tona otpada nelegalno je deponovano na lokaciji Studeni Do u Staparima.


Kako je prilikom potpisivanja ugovora sa predstavnicima 30 gradova i opština istakla ministarka Vujović, na ovaj način, nastavlja se borba za čistiju životnu sredinu svih građana, što je strateški cilj Ministarstva i Vlade Republike Srbije.

– U prethodne dve godine uklonili smo 730 divljih deponija, od oko 3.500 koliko se procenjuje da ih ima u Srbiji, a danas smo potpisali ugovore za čišćenje više od 170 ovakvih lokacija. Akcija će trajati do 15. septembra, a mi ćemo obilaziti ove lokacije, da bismo se uverili kako teku radovi i koliko će naša zemlja čistije i lepše izgledati nakon njih, – kazala je ministarka Vujović.


Ona je ovom prilikom uputila poziv lokalnim samoupravama koje su dobile sredstava na konkursu da se jave Ministarstvu da bi dobile kamere za nadzor, ističući da je izuzetno važno sprečiti ponovno nastajanje nelegalnih smetlišta na očišćenim lokacijama.


Ostale ekološke teme u rubrici ekologija.

- Advertisement -