Ministar za rad Zoran Ðorđević odbacio je optužbe da je konkurs za nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja u porodici unapred namešten, a na pitanje zašto već devet meseci nije u funkciji, najavio da će proraditi do kraja godine.

Povodom raspisivanja konkursa za uspostavljanje nacionalne SOS telefonske linije usledila je reakcija Mreže Žene protiv nasilja na izjavu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

– Povodom izjave, kojom ministar skreće pažnju javnosti sa nezakonitog rapisivanja konkursa, na ulogu izvesnog Aleksandra Đorđevića u nameštanju konkursa, organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja podsećaju javnost da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokušava Zaključkom Vlade da suspenduje član 64, Zakona o socijalnoj zaštiti.

Moguće je da je ministar Zoran Đorđević doveo u zabludu Vladu Republike Srbije, ne navodeći jasno da se socijalne usluge po važećem zakonu nabavljaju putem javne nabavke, a ne konkursom. Ako ministar misli da je u pravu u vezi svog zahteva, može da dostavi medijima i javnosti mišljenje Državne revizorske institucije, Uprave za javne nabavke i budžetske inspekcije, a ne da traga za izvesnim Aleksandrom Đorđevićem.

Drugo, usluga SOS telefona, definisana minimalnim standardima za pružanje ove usluge (Pravilnik koji je propisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja), kao i standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je parlament Republike Srbije ratifikovao, izričito nalaže anonimnost i poverljivost razgovora na SOS telefonu, što isključuje snimanje poziva na SOS telefonu, -navedeno je u saopštenju Mreže Žene protiv nasilja.

Foto ilustracija: Pixabay

- Advertisement -