Nacrt koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo javnosti i koji je predmet javne rasprave, sadrži određene odredbe koje ozbiljno prete da ugroze dostignuti nivo prava građana da imaju uvid u rad državnih organa. Predložena rešenja će suziti obim prava na pristup informacijama i usporiti ostvarivanje tog prava. Iako Nacrt sadrži i neka pozitivna rešenja, ona ne mogu da spreče štetne posledice predloženih rešenja koja će umanjiti pravo javnosti da zna. Zato je važno da se što više građana uključi u javnu raspravu i da pošalje komentare na Nacrt predloženog zakona.

Važno je da iskoristimo naše građansko pravo i odbranimo pravo javnosti da zna.

Saopštenje Odbrani pravo na informacije – Ne dam da javno bude tajno.

Pozivamo vas da se pridružite zajedničkoj incijativi:

  1. slanjem komentara na Nacrt zakona putem online platforme koju smo kreirali kako bismo olakšali da se što više građana uključi.

Ukoliko se slažete sa svim ili nekim uočenim problemima u Detaljnom obrazloženju – Odbrani pravo na informacije i Predlozima i komentarima za javnu raspravu možete poslati svoje komentare putem platforme posebno kreirane za ovu svrhu. Link ka platformi: http://odbrani.pravona.info/.

    1. Sharovanjem linka platformeputem vaših društvenih mreža uz poziv građanima da se pridruže.

Sekretarijat NUNS -a.

- Advertisement -