Cvet jednakosti se dodeljuje za medijske priloge koji se bave temama invalidnosti, promovišu aktivnosti, prava i dostignuća osoba sa invaliditetom, a koji su objavljeni u štampanim, elektronskim ili online medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja.

Nagradom „Cvet jednakosti“ afirmiše se socijalni model invalidnosti i aktivizam osoba sa invaliditetom, promovišu se njihovi potencijali, dostignuća, prava, inkluzivni pristup i kreativnost.

Prilozi sa kojima autori konkurišu trebalo bi da podstaknu pozitivne promene u stavovima ljudi, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, kao i stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Konkurs traje od 04. januara 2023. do 03. marta 2023. godine. Nagrade će biti dodeljene 18. marta 2023. godine u okviru manifestacije „Kikini dani“.

„Kikini dani“ (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Cvet jednakostiUslovi konkursa

Na konkurs se mogu prijaviti autori priloga koji žive i rade na teritoriji Srbije. Autori moraju biti državljani Srbije. Autori moraju imati najmanje 18 godina. Radovi moraju biti objavljeni u medijima u Srbiji koji su upisani u Registar medija i moraju imati vidljivo obeležje medija u kome su objavljeni.

Svaki učesnik može konkurisati sa jednim radom, koji je objavljen u periodu od 1.januara do 31. decembra 2022. godine. Uz rad dostaviti popunjen prijavni formular (koji možete preuzeti u prilogu) i kratku biografiju autora. Pisani radovi koji se šalju poštom ili e-mailom moraju biti skenirani u pdf formatu. Radovi objavljeni na web-u, koji se šalju poštom, moraju biti narezani na DVD sa navođenjem linka za taj rad.

Uz tekstove koji su objavljeni na web-u, a dostavljaju se e-majlom, potrebno je navesti link za taj članak na internetu.

Cvet jednakostiNagrade

Nagrade će biti dodeljene za najbolji rad u svim kategorijama i po jedna nagrada za svaku od četiri kategorije – televizijski prilog, radijski prilog, internet i prilog u štampi.

Žiri zadržava pravo da u slučaju nezadovoljavajućeg kvaliteta radova ili neprijavljenih radova, ne dodeli nagradu u nekoj od kategorija. Nagrade dodeljuje stručni žiri koga čine novinari. Nagrade po kategorijama podrazumevaju jednak novčani iznos i plakete, dok će autoru najboljeg rada u svim kategorijama biti dodeljena i statua „Cvet jednakosti“.

Sa jedne od ranijih akcija Udruženja (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Način i rok za dostavljanje radova

Radovi se mogu dostaviti poštom na adresu: Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice, Ulica Kneza Lazara broj 2, 31000 Užice, sa naznakom – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“ ili e-mail-om na adresu rcosiue@gmail.com (u Subject e-maila upisati – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“).

Radove dostaviti najkasnije do 03. marta 2023. u 15 časova. Radovi pristigli posle navedenog roka neće biti razmatrani. Za dodatne informacije osoba za kontakt je Biljana Subotić, kontakt telefoni: 031/500- 122 i 060/690-96-91

„Kikini dani“ – sećanje na Tijanu Petrović – Kiku

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga, u znak sećanja na Tijanu Petrović – Kiku, organizuje manifestaciju „Kikini dani“. Tijana je bila dugogodišnja portparolka i aktivistkinja Udruženja.

Rođena je 1985. godine u Užicu gde je i živela i radila sve do februara 2013. kada nas je prerano napustila. Zalagala se za promovisanje i upotrebu adekvatne terminologije, zagovarala socijalni model invalidnosti i njegovo sprovođenje u praksi, kao i za inkluzivni pristup osobama sa invaliditetom u društvu, u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

Njen veliki doprinos je i u zastupanju koncepta tzv. „univerzalnog dizajna“, koji se odnosi na pristupačnost svih javnih površina i objekata osobama sa invaliditetom. Rezultati njenog angažovanja prevazilazili su okvire lokalne zajednice i imali su veliki uticaj na kompletno srpsko društvo.

Do dana kada nas je prerano napustila, februara 2013. godine, Tijana je svakodnevno sprovodila svoju misiju i misiju Udruženja – unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakih mogućnosti za njih u društvu.

Namera nam je da i dalje negujemo i sprovodimo Tijanine ideje, a jedan od načina za to je i konkurs koji smo raspisali. Zbog toga, ali pre svega zbog sećanja na našu Kiku, želimo da konkurs za novinarsku nagradu „Cvet jednakosti” i manifestacija „Kikini dani”, koja će se deveti put zaredom održati u martu 2022. godine, postanu tradicija.

Folklorna sekcija Udruženja Anđeli (Foto: Arhiva Udruženja)

Ako niste pratili naš serijal „Ako pobedim sebe, pobedila sam sve“, priče žena koje se ne predaju, prilika je da pogledate neke od tekstova. O razvijanju veština osoba sa invaliditetom u Udruženju distrofičara Zlatiborskog okruga i Udruženju invalida cerebralne i dečije paralize realizuje kroz organizovanje različitih aktivnosti i manifestacija u okviru redovnih ili programskih aktivnosti, za portal je govorila Biljana Subotić.

Pored nje i Ana Đokić  koja o sebi govori otvoreno, neopterećeno, optimista je, kaže voli izazove. Na pitanaja UžiceMedia odgovarala je uz poruku da osobe sa invaliditetom ne odustaju na prvim preprekama! Predstavili smo jednu zanimljivljivu sekciju koja se bavi folklorom, a tu je i naša priča o Bogdanu.

Podsećamo i na neke ranije serijale u kojima smo govorili o stvaralaštvu, za UžiceMedia je govorio Čedomir Cicović, koji je tada živeo u Užicu, sada je u Nemačkoj i govorio nam je novim iskustvima.

- Advertisement -