Biblioteka u Sevojnu je ogranak Narodne bibloiteke Užice, a dokumenta govore da je sevojničku biblioteku osnovala Omladina sela davne 1945. godine.

Deset godina kasnije biblioteku osniva i Sindikalna podružnica „Valjaonice bakra“ u Sevojnu, fabrike koja je bila pokretač ne samo infrastrukturnih, već i kulturnih projekata u tada malom naselju Sevojno.

Krajem 1956. godine izgrađena je zgradau centru naselja, a dao dobija i biblioteka, koja je 1960. imala oko 1600 knjiga. Prema podacima Narodne biblioteke u Užicu, sevojnička biblioteka 1967. postaje njen ogranak.

Danas se sevojnička biblioteka nalazi u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u ulici Aleksandra Vučkovića broj 5, a to je centar sevojničkog urbanog područja.

Biblioteka u Sevojnu – mesto susreta svih generacija

Prema podacima koje smo dobili od ljubazne i strpljive bibliotekarke Marijane Drndarević, trenutno biblioteka u Sevojnu ima oko 1000 članova, a  raspolaže sa fondom knjiga od  oko 14 000.

Biblioteka ima i veliku čitaonicui sa 15 mesta za čitanje. U biblioteku najviše dolazi đačka populacija, ali i stanovnici Sevojna i okolnih sela. 

Biblioteka u Sevojnu ima odličnu saradnju sa obrazovnim ustanovama u Sevojnu, ima i važnu ulogu u široj lokalnoj zajednici i značaj u društvenom i kulturnom razvoju ovog  kraja. Biblioteka je i mesto susreta svih generacija, biblioteka je i izvor relevantnih informacija.

Kreativne readionice za decu

Svi bibliotekari sevojničke biblioteke trude se da odnosom sa čitaocima povećaju broj korisnika biblioteke, takođe kvalitetnim pristupom knjizi, utiču na formiranje čitalačkog ukusa članova, a važno je i da kada trenutno u sevojničkoj biblioteci nema tražene knige, biblioteakri su tu da je naruče u matičnoj biblioteci u Užicu.

Deca u sevojničkoj biblioteci (Foto: Biblioteka Sevojno)

Pored redovnog dnevnog biboliotečkog posla, zaposleni u  biblioteci organizuju niz aktivnosti koje doprinose popularizaciji ove kulturne ustanove u lokalnoj zajednici.

Tako zaposleni u biblioteci prate najnoviju produkciju izdavačkih kuća i na vreme vrše nabavku novih knjiga, a jedna od važnih aktivnosti jeste individualna obuka korisnika,  kako bi im  bio potpuno dostupan bibliuotečko- informacioni servis i drugi elektronski izvori.

Važna aktivnost sevojničke biblioteke je i realizacija eduaktivno kreativnih radionica za decu i mlade.

Svake godine u saradnji sa Osnovnom školom „Aleksa Dejović“ i vrtićem „Maslačak“ organizuju se brojne radionice za podsticanje čitanja, za popularizaciju knjige i razvijanje dečje mašte i talenta.

Najčitanije knjige u sevojničkoj biblioteci

Po rečimna bibliotekarke Drndarević, deca u Sevojnu ove godine najviše su tražila sledeće knjige: „Bela Griva“ Rene Gija, Molnarovu knjigu „Dečaci Pavlove ulice“,  Balzakovog Čiča Gorija,  „Hrabrog krojača“ Braće Grim i „Lesi  se vraća kući“ Erika Najta.

Odrasi Sevojničani  najviše su čitali knjigu „Čovek po imenu Uve“, čiji je autor Bakman Fredrik, zatim su turoman „Soba leptira“ Lusinde Rajli, „Čast“ Elifa Šafaka, roman Jelene Bačić Alimpić „Nisam kriva“, „Anastasiju“ Dragana Damljanovića i roman „Suvenir“  Tes Geritsen.

U sevojničkoj biblioteci (Foto: Biblioteka Sevojno)

Pogledajte i druge tekstove iz serijala „Sa knjigom utabanim stazama“, gde govorimo o užičkoj biblioteci, aktivnostima, ostalim bibliotekama u užičkom kraju.

Više fotografija sa radionica u sevojničkoj biblioteci na FB stranici i Instagramu UžiceMedia.

Aktuelni podaci o kovidu za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -