Školski bibliotekari imaju posebno mesto i naročito važnu ulogu u obrazovno-vaspitnom sistemu, oni svojim neposrednim radom posebno sa učenicima, ali i nastavnicima, stručnim saradnicima, roditeljima, obogaćuju obrazovno-vaspitnu praksu, a dve Užičanke, bibliotekarke OŠ „Dušan Jerković“, već su poznata imena na polju školskog bibliotekarstva.

Mirjana Radovanović Pejović i Ana Duković (Foto: privatna arhiva)

Od ovoga leta imaju i nove uloge – Mirjana Radovanović Pejović je nova predsednica Društva školskih bibliotekara Srbije, a Ana Duković je nova urednica časopisa „Školski bibliotekar”.

Šta reći o njima, Ana i Mirjana su učesnice mnogobrojnih seminara i konferencija u Srbiji i regionu, a posebno treba istaći da su do sada jedine iz Srbije učestvovale prošle godine na Svetskom kongresu školskih bibliotekara u Dubrovniku  sa svojim stručnim radom i izlaganjem „Ko je spreman za školskog bibliotekara sa vizijom u Srbiji“ o položaju i radu školskog bibliotekara.

Na stručnim skupovima uvek predstavljaju pojedine segmente delokruga svog rada, želeći da pokažu široj javnosti kako svojim metodama rada školski bibliotekar teži da učenici, ali i ostali akteri školskog života, prepoznaju školsku biblioteku kao mesto za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

– Časopis „Školski bibliotekar”, između ostalog, teži da prikaže mnogobrojne aktivnosti školskih bibliotekara koji u školama godinama stvaraju u svojim bibliotekama prisno okruženje u kome se učenici podstiču na čitanje i učenje, na saradnju i kreativno rešavanje problema,- kaže Ana Duković.

– U svom radu školski bibliotekari , uprkos mnogobrojnim aktivnostima koje sprovode, nisu dovoljno vidljivi ni priznati, i treba da prepoznaju DŠBS kao svoje udruženje, koje će se truditi da razvije duh zajedništva, kao i da postavi nove temelje za uspostavljanje trajne saradnje među školskim bibliotekarima. Novi Upravni odbor želi da afirmiše i učini vidljivijim rad školskih bibliotekara, koji nisu u dovoljnoj meri prepoznati kao stručan i adekvatan kadar u prosvetnom sistemu Srbije, čiji rad pokreće učenike na učenje i istraživanje u ovom vremenu celoživotnog učenja, – dodaje Mirjana Radovanović Pejović.

Bibliottekarke, Marijana i Ana zajednički žele da podstaknu i osnaže kolege, školske bibliotekare, da se priključe Društvu školskih bibliotekara Srbije jer samo jedinstvenim nastupom mogu prebroditi svakovrsne teškoće sa kojima se suočavaju prethodnih nekoliko godina, kao i novonastale, usled epidemiološke situacije u svetu.

O aktivnostima ovih vrednih užičkih bibliotekarki već smo pisali, u tekstu o učenicima Osnovne škole „Dušan Jerković“ koji su uključeni u projekat razmene kreativnih obeleživača, koji organizuje Međunarodno društvo školskih bibliotekara. Uključeno je preko 1000 škola iz čitavog sveta, a ova užička škola je jedini učesnik iz Srbije.

Zatim, tekst o učešću učenika škole „Dušan Jerković“ na interesantnom konkursu na engleskom jeziku, utiske dele sa nama.

- Advertisement -