Korisnici penzija čija su primanja za januar 2018. godine niža od 24.980 dinara mogu do 13. aprila da se prijave za desetodnevnu rehabilitaciju u banjama Srbije o trošku Fonda PIO. Za besplatnu rehabilitaciju mogu da konkurišu korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji.
Pored visine penzije uslov je i da  penzioneri ovo pravo nisu koristili u poslednjih pet godina. Izmenom Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija prvi put omogućeno je da pravo na besplatan smeštaj i prevoz, pored pratioca deteta ima i pratilac slepog lica, kao i da penzioneri koriste rehabilitaciju prema iskazanoj želji.
S obzirom da su cene rehabilitacije i smeštaja ostale iste kao i protekle godine procenjuje se da će oko 1500 penzionera više iskoristiti besplatan oporavak u nekoj od 24 ustanove u banjama Srbije. Prošle godine o trošku Fonda PIO besplatnu rehabilitaciju iskoristilo je 12 200 penzionera, a ove godine planirana sredstva su veća za 27, 3 miliona i iznose ukupno za društveni standard 421,16 miliona dinara.

- Advertisement -