Grad Užice obezbedio je 600 auto sedišta za sve bebe rođene u ovoj godini, a do sada je roditeljima podeljeno 95 univerzalnih sedišta za sve tipove automobila za decu od 9-36 kilograma.

Budimir Vujović, član Gradskog veća za saobraćaj i trgovinu

Pored sedišta za roditelje je obezbeđena i obuka za pravilno montiranje i prvu pomoć u Crvenom krstu Užice.

– Ako bude više dece Grad će nabaviti dodatna sedišta, tako da sva deca rođena od 1.janura do 31.decembra 2020.godine stiču pravo na besplatno auto sedište za bezbedno učešće u saobraćaju,-istakao je Budimir Vujović, član Gradskog veća za saobraćaj i trgovinu.

Vujović je naveo da roditelji na jednostavan način  mogu da dobiju sedište popunjavanjem zahteva uz fotokopiju lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih. Na osnovu rešenja o dodeli u Crvenom krstu preuzimaju sedišta i prolaze obuku.

Preuzimanje auto sedišta za bebe (Foto: UM)

Podela sedišta i u narednom periodu biće u Crvenom krstu Užice.

- Advertisement -