APEL NUNS-a: Pomozite da platimo sudske troškove

Nezavisno udruženje novinara Srbije prinuđeno je da Udruženju novinara Srbije na ime sudskih troškova isplati više od 650.000 dinara. Zato pozivamo članove Udruženja, građane, nevladine organizacije i preduzeća da u skladu sa mogućnostima pomognu kako bismo izmirili ovu nenadanu i za nas veoma ozbiljnu finansijsku obavezu koja ugrožava redovno funkcionisanje pa čak i opstanak NUNS-a.

982

Urgentna novčana obaveza posledica je odluke Vrhovnog kasacionog suda da poništi i preinači pravosnažnu presudu Apelacionog suda da su NUNS i UNS zajednički vlasnici zgrade Doma novinara u Resavskoj ulici u Beogradu. Istom presudom Apelacionog suda UNS je obavezan da NUNS-u isplati troškove parničnog postupka u iznosu od 412.187,50 dinara, što je UNS tada i učinio.

UNS je na presudu Apelacionog suda uložio zahtev za reviziju Vrhovnom kasacionom sudu koji je poništio i preinačio pravosnažnu presudu Apelacionog suda i praktično UNS proglasio jedinim vlasnikom Doma novinara. Takva odluka automatski je proizvela obavezu NUNS-a da UNS-u vrati pomenuti iznos od 412.187,50 dinara, kao i zatezne kamate u približnom iznosu od 250.000 dinara.

Izvršni odbor NUNS-a ponavlja stav da Dom novinara pripada svim novinarima u Srbiji.

Pred Apelacionim sudom u Beogradu biće nastavljeno suđenje po drugom tužbenom zahtevu NUNS-a o utvrđivanju prava susvojine u delu od jedne polovine sporne nepokretnosti.

Pozivamo na solidarnost putem finansijske pomoći koja se može uplatiti na sledeći način:

Instrukcije za uplatu donacije/pomoći:

  • Ime primaoca donacije: Nezavisno udruženje novinara Srbije
  • Adresa primaoca donacije: Resavska 28/II, Vračar, 11000 Beograd, Srbija
  • Banka primaoca donacije: Raiffeisen banka AD, Beograd, RS
  • Dinarski račun: 265-1010310000566-62
  • Poziv na broj: 01/2018
  • Šifra plaćanja: 187/287 – donacije i sponzorstva
  • Devizni račun (IBAN): RS35265100000009979411
  • SWIFT za devizna plaćanja: RZBSRSBG
  • Šifra plaćanja: 767 – donacija

 

Izvršni odbor NUNS-a

- Advertisement -