U Užicu v.d predsednik Saveta akademije je dr Jelena Raković Radivojević, a v.d predsednika Akademije je prof.dr Miomir Milinković.

Prof.dr Branislav Jeremić, potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i gradonačelnik Užica Tihomir Petković

-Akademija će zajedno sa Pedagoškim fakultetom biti centar razvoja visokog obrazovanja i stvaranja osnovnog preduslova da mladi ostanu da uče, rade i žive u svom gradu-istakao je Tihomir Petković, gradonačelnik Užica.

Dr Jelena Raković Radivojević, v.d predsednika Saveta akademije

Potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i predsednik Saveta za reformu prof.dr  Branislav Jeremić rekao je potrebno unaprediti sistem visokog  obrazovanja u oblasti strukovnih studija

U školama koje imaju iste ili slične programe država plaća iste studijske programe, a sa druge strane nemate kvalitetan nastavni kadar.

Ubuduće nastavu na zajedničkim katedrama držaće najkompetentniji, a  to su šanse i da se zaposle mladi doktori nauka.

Za predmete iz struke 30 odsto nastave držaće stručni kadar iz zdravstva, tehnike, proizvodne tehnologije – naveo je Jeremić.

Prof.dr Miomir Milinković,v.d predsednika Akademije

U  novom Statutu Akademije biće samo održivi studijski programi, a oni koji nisu imali studenata biće ugašeni.

Budući akreditovani studijski programi biće oni koji su potrebni državi, najkvalitetniji nastavnici će držati nastavu uz uključivanje privrede i smanjenje troškova.

Neće biti dupliranih studijskih programa već će po jedan biti na Akademiji.

- Advertisement -